vich_robot2

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Заклади післядипломної педагогічної освіти

Деякі питання організації виховного
процесу у 2020/2021 н. р. щодо
формування в дітей та учнівської молоді
ціннісних життєвих навичок

Міністерство надсилає інформаційні матеріали про деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми.

Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, врахування при плануванні роботи з учнівськими колективами.

Додаток: на 8 арк.

Заступник Міністра                                 Світлана Даниленко

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки України
від 20.07.20 року № 1/9-385

Інформаційні матеріали про деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми

Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ у закладах освіти виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і має грунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини громадянина тощо. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-

Кабінет Міністрів України 30 травня 2018 року постановою № 453 затвердив Державну соціальну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об’єднаних Націй 70/1 “Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року”, у частині дотримання прав дітей.

19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ.

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу.

Режим доступу: https://serch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html

Зазначений наказ був направлений листом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Роз’яснення щодо застосування зазначеного наказу направлені листом від 13.04.2020 № 1/9-207, в якому Міністерство зосередило увагу на безумовному виконанні керівниками органів управління освітою, керівниками закладів освіти, педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками, іншими учасниками освітнього процесу законодавчих вимог у зв’язку із затвердженням відповідного наказу.

Концепцією Нової української школи передбачено формування ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу.

Водночас до Міністерства продовжують надходити звернення від учасників освітнього процесу щодо порушень прав дитини, зокрема щодо випадків булінгу.

Наголошуємо, що згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII до повноважень органів управління освітою входить здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти та розгляд скарг про відмову в реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами.

Натепер держава гарантує кожному громадянину право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів). Важливо: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання заяв, представництво в суді).

Вважаємо за доцільне розмістити на сайтах органів управління освітою та на сайтах закладів освіти банер з гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи Безоплатної правової допомоги (https://legalaid.gov.ua/) та сприяти розміщенню згаданого банеру системи Безоплатної правової допомоги з гіперпосиланням на вебсайтах органів управління освітою та закладів освіти. Банери для розміщення знаходяться за посиланням: http://bit.do/legalaid.Карпе

Наголошуємо, що на доступному місці в закладі освіти варто розмістити контактну інформацію про керівників і педагогічних працівників закладу освіти, до яких, відповідно до посадових обов’язків, можуть звертатися учасники освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини; номер телефону 1547 Урядової гарячої лінії з попередження домашнього насильства; телефонні номери Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного).

Для використання в профілактичній роботі в закладах освіти на сайті МОН розміщено створений у вільному доступі банк педагогічних технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу».

З метою профілактики булінгу (цькування) у закладах освіти рекомендуємо:

 • впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf

 • використовувати відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація – ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»; Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/.

 • розвивати медіацію однолітків, створювати служби порозуміння (Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти». Режим доступу: https://la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_616.html  

 • проводити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Сім’я є й залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення та несе відповідальність за створення належних умов для цього. Саме вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження й передачі з національно-культурних і загальнолюдських цінностей наступним поколінням.

Міжнародні договори, учасницею яких є Україна, дозволяють вирішувати питання, пов’язані із здійсненням батьківських прав і виконанням обов’язків як матеріального, так і нематеріального характеру, незалежно від громадянства і місця проживання батьків і дітей.

Слід зазначити, що в Україні основні підходи до осмислення й реалізації прав дітей, визначених міжнародним і вітчизняним законодавствами, протягом останнього часу істотно змінилися. Це пов’язано з посиленням уваги з боку держави до інтересів дітей, удосконаленням механізму контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері охорони дитинства, розвитком інституцій соціально-правового захисту дітей та багатьма іншими факторами.

Із інформацією щодо захисту прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права можна знайти за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/str_19188.

У свою чергу, питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею 10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, закладах освіти та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі й гідності дитини http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601

Регулювання батьківської відповідальності за виховання є актуальними в сучасних умовах, ці питання унормовані в таких нормативно-правових актах України щодо прав, обов’язків та відповідальності батьків за виховання дітей:

 • Закон України «Про освіту», стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти;

 • Закон України «Про охорону дитинства», стаття 12. Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини;

 • Цивільний кодекс України, стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою;

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей;

 • Кримінальний кодекс України, стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;

 • Сімейний кодекс України, стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав, тощо.

Поруч із булінгом ( цькуванням) великою проблемою в Україні є домашнє насильство. У 2019 році на телефонну лінію “102” для реагування поліції надійшло понад 115 тис. дзвінків із заявами про домашнє насильство. З метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229, (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text) Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти для використання у профілактичній освітній діяльності методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2013 № 1/11-5480).

З метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo- viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-praçivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami

Пропонуємо використовувати матеріали з питань запобігання та протидії домашньому насильству, що розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOFNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view

Актуальною залишається профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми.

У цьогорічному звіті Держдепартаменту щодо торгівлі людьми зазначено, що нестабільність та брак доступу до життєво необхідних послуг через пандемію зробили ще більше людей вразливими до експлуатації торгівцями людьми.

Традиційними для України проблемами залишаються сексуальний трафік та рабська праця жінок і дітей, де країна виступає водночас джерелом, транзитною точкою та пунктом призначення для таких злочинів. Вразливим прошарком населення залишаються і діти-сироти, зокрема ті, що перебувають під наглядом держави.

При цьому українці та українки продовжують бути жертвами трудового чи сексуального рабства у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Данії, Німеччині, Угорщині, Ізраїлі, Латвії, Лівані, Литві, Чорногорії, Португалії, Польщі, Сенегалі, Словенії.

За даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації з міграцій (МОМ), понад 260 тис. українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Статистичні дані щодо протидії торгівлі людьми в Україні розміщені на сайті Міжнародної організації з міграцій (МОМ), Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_counter_trafficking_programme_2019_ukr.pdf

Відповідно до статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17) Міністерство, органи управління освітою, заклади освіти впроваджують в освітній процес заходи щодо підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань протидії торгівлі дітьми.

Система освіти має великі можливості щодо попередження торгівлі людьми.

Педагогічний процес значною мірою зумовлюється змістом освітніх предметів, який сприяє оволодінню знаннями про людину та суспільство, про права людини.

Особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу: історії, географії, правознавству, суспільствознавству, літературі (українській та зарубіжній), філософії, соціології, політології тощо.

Головні завдання навчально-виховних заходів із зазначених негативних явищ – підвищити загальний рівень правової свідомості дітей та молоді, рівень обізнаності з проблем порушення прав людини, навчити моделям безпечної поведінки, виховати повагу до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від насильства.

З метою виконання «Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 111 від 24.02.2016 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016 %D0%BF#Text), вважаємо за доцільне:

 • педагогічним працівникам закладів освіти пройти онлайн курси підвищення кваліфікації з питань протидії торгівлі на сайті Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні http://stoptrafficking.org;

 • продовжувати включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми, зокрема, використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі людьми» (режим доступу: www.ctcourse.org.ua);

 • впроваджувати за рахунок варіативної складової програму виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (http://old.mon.gov.ua/ua/about ministry/normative/5457-);

 • впроваджувати гуртки та факультативи для учнів 7 – 10 класів закладів загальної середньої освіти «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

 • проводити інформаційні кампанії до 30 липня – Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми; 18 жовтня – Європейського дня боротьби з торгівлею людьми;

 • 2 грудня – Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини;

 • розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;

 • налагодити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики торгівлі людьми;

 • поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами: 1578 – з питань протидії торгівлі людьми; 1538 – з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей,

Національної безкоштовної «гарячої лінії» з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій (МОМ; в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних) www.527.org.ua,

Національної дитячої «гарячої лінії» 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) ГО «Ла Страда-Україна».

На офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України створено електронний банк даних курсів (спецкурсів), які впроваджуються у закладах вищої освіти та в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (розділ «Діяльність. Захист прав з людини»: https://imzo.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/havchalni-programi/

Пропонуємо використовувати результати дослідження щодо обізнаності про ризики торгівлі людьми серед уразливих дітей та молоді України (http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings-on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf)

Запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин повинно займати належне місце в організації виховного процесу закладу освіти.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 56 затверджено План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

Режим доступу: https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80#Text.

Громадською організацією «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії (ЕМСРРА) в межах міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ЕSPAD)» провели опитування 8509 респондентів (4108 хлопців і 4401 дівчина) віком 14 – 17 років, які є учнями сільських та міських закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Результати опитування висвітлені в роботі «Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ЕSPAD».

Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/B_Report_ESPAD_2019_Internet.pdf.

Особливу тривогу викликає те, що порушується стаття 54 Закону України «Про освіту» в частині недостатньої діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти щодо запобігання вживанню здобувачами освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів та тютюнових виробів.

Просимо в межах компетенції забезпечити виконання пунктів 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 11.2; 12.7; 30 Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р, № 56, зокрема:

 • впроваджувати апробовані передовою міжнародною та вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування життєвих навичок, розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик розв’язання наркотичних алкогольних проблем згідно з вимогами МОН до наукових, науково-методичних та освітніх видань;

 • забезпечувати підтримки розвитку системи позашкільної освіти;

 • формувати в дітей, учнівської та студентської молоді життєві навички, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним із наркотиками;

 • здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування в них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;

 • впроваджувати в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;

 • створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства; безпритульні), сприяти захисту їх прав та недопущення соціального відторгнення тощо.

При цьому інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 689 затверджено Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text

Звертаємося до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрації організувати виконання й надати в межах компетенції Міністерству освіти і науки України моніторингові показники, які містять інформацію про проведені у 2020/2021 навчальному році профілактичні заходи, спрямовані на зниження рівня вживання психотропних речовин, за формою згідно з додатком 7 зазначеної Постанови.

Інформацію надсилати на електронну адресу psyche-logos@ukr.net до 01 квітня 2021 року.

Міністерство освіти і науки зосереджує увагу на виконанні органами управління освітою та закладами освіти в межах компетенції Плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. Ресурс доступу за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r

Ситуація щодо кримінальних правопорушень у дитячому середовищі спонукає до проведення чіткої взаємодії всіх зацікавлених органів і служб на місцевому рівні. Для планування превентивної роботи радимо скористатися єдиним звітом про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, за січень – червень 2020 р. що розміщений на сайті Генеральної прокуратури України: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897  

Враховуючи викладене, Міністерство з вважає, що профілактика кримінальних правопорушень спонукає до формування правової культури учнів, виявлення та усунення причин і умов, які сприяють учиненню дітьми злочинів, подоланню девіантної поведінки.

Рекомендуємо:

 • проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки;

 • провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації позакласної зайнятості цієї категорії дітей, зокрема в літній період;

 • налагодити міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді тощо.

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі освіти, складовою якої є виховання.

Школа повинна бути державно-громадським загальноосвітнім навчально-виховним закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, який за змістом, формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

У Законі України “Про загальну середню освіту” визначені завдання загальної середньої освіти, акцентується увага на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями; на формуванні творчої особистості учня, свідомого ставлення до обов’язків; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; виробленні навичок здорового способу життя.

Національно. Програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства поставлено ряд завдань: утвердження високих моральних цінностей, політичної культури та трудової моралі, збереження повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, попередження злочинності, запобігання інформації, що містить у собі елементи асоціальної поведінки, насильства, жорстокості, порнографії, пропаганди наркогенних речовин.

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначила систему завдань. спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування основами наук, багатством національної і світової культури.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

Пріоритетним є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації у своїй діяльності, керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчально-виховної діяльності. Тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальній участі у спільній діяльності у справі виховання.

Підвищенню результативності виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Напрями виховної роботи

Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямами:

– громадянське виховання;

– родинно-сімейне виховання;

– військово-патріотичне виховання;

– трудове виховання;

– художньо-естетичне виховання;

– моральне виховання;

– екологічне виховання;

– формування здорового способу життя;

– превентивне виховання;

– сприяння творчому розвитку особистості.

Мета громадянського виховання – сформувати свідомою громадянина., патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Головними завданнями родинно-сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім’ї у житті суспільства, створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї, виховання національної свідомості і самосвідомості, культури поведінки в сім’ї, залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у всенародних і сімейних святах.

Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити морально-політичну і практичну підготовку щодо виконання обов’язку – захисту незалежної Батьківщини, військової служби у Збройних Силах України. Головними завданнями є формування психологічних та морально-вольових якостей (стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви), особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особистості.

Трудове виховання спрямоване на формування творчої працелюбної осо­бистості, виховання цивілізованого господаря, свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства, готовності до життєдіяльності і праці в умовах ринкових відносин, формування в учнів розуміння загальних основ сучасного виробництва, вміння включатись у виробничі відносини, виховання дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств.

Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне зба­гачення учнів, розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел; озброєння школярів естетичними знаннями, виховання художнього смаку, вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими в суспільстві, виховання патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості, громадянської і соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток людини через організацію умов, в яких формуються її духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до загальнолюдських та національних морально-етичних цінностей.

Система морального виховання спрямована на формування цілісної моральної особистості, яка включає такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людська гідність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність.

Зміст морального виховання включає принципи, норми, правила моралі та прогресивні традиції, які становлять частину духовного життя народу. Це народні традиції, шанобливе ставлення до Батьківщини, суспільства, праці, до людей і самих себе.

Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче, покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти
зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема, сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина частка природи, виховати свідомо добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення оточуючого середовища, виховувати любов до рідної природи.

Метою напрямку “Формування здорового способу життя” є забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними
знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати
необхідну допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і мужності, самовдосконалення тіла й духу. .

Система роботи включає в себе організацію шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, профілактичне медичне обстеження, пропаганда здорового способу життя і включення дітей у різні види спортивно-фізкультурної діяльності.

Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без порушень норм моралі; розвиток умов, що сприяють збереженню здоров’я та життя дітей, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. Метою є формування правової свідомості на основі тих правових знань, уявлень, переконань, що склалися в нашому суспільстві, почуттів, що регулюють поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів її реалізації, справедливості, активної протидії порушникам законів нашої країни; докорінне підвищення правової культурі всіх учасників навчально-виховного процесу; формування здорового способу життя, попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика вживання наркогенних речовин.

Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, використання нестандартних форм виховання, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, допомога соціально дезадаптованим категоріям дітей, профілактика дитячої бездоглядності, просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму, захворюваності на ВІЛ/СНІД та хворобам, що передаються статевим шляхом; правильне статеве виховання.

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань до технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів, уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-спортивній діяльності.

Основними шляхами розвитку дитячих обдарувань є оптимально побудований навчально-виховний процес, раціональна організація позаурочних форм роботи та ефективна взаємодія сім’ї і школи.

Ці напрями виховання тісно взаємопов’язані між собою і утворюють цілісну систему , яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості – вільної, гуманної, духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, громадянсько відповідальної і мужньої, ініціативної і активної, здатної до вирішення складних проблем, готової до самооцінки і самовиховання.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямків діяльності школярів.

Основними формами виховної роботи в школі є:

 1. Інформаційно-масові (дискусії, диспуті, конференції, “філософський стіл”, *відкрита кафедра”, інтелектуальні аукціоні, ринги, вечорі, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права, “жива газета”, створення книг, альманахів).

 2. Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-експромт, ігри-драматизації, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, олімпіади).

 3. Інтегративні (шкільні клуби, КВК, фестивалі, асамблеї з проблем традицій, культури, політики і права, гуртки).

 4. Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування).

 5. Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіті, індивідуальна робота тощо).

 6. Наочні (шкільні музеї, кімнати і зали, галереї, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо).

Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи у класі, першім вихователем, консультантом, безпосереднім наставником є класний керівник, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює з учнями, їх батьками, вихователями ГПД, вчителями – предметниками, керівниками гуртків, дитячими та молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно-масову роботу.

Класний керівник планує і координує всю виховну роботу з класом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів і інтересів, рівня сформованості учнівського колективу, сприяє розвитку самоврядування в класі, створює умови для організації змістовного дозвілля, проводить відповідні заходи щодо профілактики правопорушень, бездоглядності.

Система роботи класного керівника – це сукупність взаємопов’язаних між собою виховних заходів, які випливають із завдань громадянського виховання.

Основними розділами виховної роботи класного керівника є:

1.Вивчення учнів, учнівського колективу.

2.Створення і розвиток класного учнівського колективу.

3.Організація і проведення позаурочної (позашкільної) виховної роботи.

4.Співпраця з культосвітніми й позашкільними установами.

5.Робота з батьками.

Найпоширенішою формою організації виховної роботи є індивідуальна робота та класна година або година спілкування класного керівника, яка проводиться раз на тиждень. Такі години мають бути різноманітними за тематикою та формами проведення, пов’язаними із життям класу, школи, мікрорайону, міста, області.

Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Учні мають право висловлювати свою думку і бути почутими, брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх життя.

Самоврядування виховує в учнів ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. Формує вміння планувати, обирати головні напрямки у роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконання, правильно розподіляти обов’язки, забезпечити координацію дій.

До організації цієї роботи слід підходити дуже серйозно і відповідально, вибираючи оптимальні форми для кожного окремого закладу з урахуванням контингенту учнів, місцевих традицій, звичаїв тощо. Самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі має стати для учнів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

Ефективність виховної діяльності навчального закладу залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.

У законі України “Про загальну середню освіту” визначено: “У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється” (ст. 17).

Відповідно до Конституції України (ст. 35) та Закону України “Про освіту” (ст. 9) державна система загальноосвітнього навчального закладу відокремлена від церкви і носить світський характер.

Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

В організації виховної роботи зі старшокласниками доцільно передбачити їх можливу участь у волонтерському русі.

Заступникам директорів з виховної роботи, класним керівникам варто спланувати співпрацю з відповідними центрами соціальних служб для молоді, де працюють групи волонтерів, які надають соціальну допомогу незахищеним категоріям населення, перш за все людям похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам, малозабезпеченим, безпритульним дітям, допомагають їм вирішувати побутові проблеми; організовують секції, гуртки, клубі різноманітного спрямування, проводять культурно-масові заході, розповсюджують рекламно-інформаційну друковану продукцію, що пропагує здоровий спосіб життя; консультують з питань, які входять до їх компетенції.

Ця робота збагатить життя учнівського колективу і спрямує на виховання свідомих громадян з високою моральністю та відповідальністю.

Однією з важливих ланок процесу виховання учнів є шкільні музеї, які сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості, громадянських якостей, збереженню духовної єдності поколінь, історико-культурної спадщини свого народу, удосконаленню навчально-виховного процесу, розвитку творчих інтересів учнів до пошукової, природоохоронної, народознавчої роботі, під час якої учні збирають історичні документи, предмети побуту, записи спогадів тощо.

Музеї організовують дослідницьку діяльність, поповнюють свої фонди шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, створюють стаціонарні експозиції та виставки, проводять освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді.

У загальноосвітніх навчальних закладах доцільно створювати музеї за такими профілями: історичні, краєзнавчі, природничі, літературні, мистецькі, етнографічні, галузеві тощо, де проводити уроки мужності, трудової слави, конференції, спільні зустрічі з ветеранами війни і праці.

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Стаття 59 Закону України “Про освіту” покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей. Утримання своїх дітей до повноліття – це конституційний обов’язок кожного громадянин Украйни.

Значну роль у вихованні школярів варто віднести спільним діям навчального закладу і сім’ї, ефективність яких залежить від особливостей організації робота з батьками в сучасній школі.

Головними завданнями роботи загальноосвітнього навчального закладу з сім’єю є:

– пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків;

– організація заходів, спрямованих ва оволодіння батьками системою умінь, необхідних дня організації діяльності дитини вдома;

– гуманізація змісту та форм роботі з сім’єю і взаємовідносин “педагоги – батьки”.

Батьки та вчителі повинні статі партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання учнів, що дозволять реалізувати виховну мету загальноосвітнього навчального закладу.

В умовах соціально-економічної, політичної нестабільності і духовної кризи суспільства, що склалася останнім часом у нашій державі, значно зросла роль загальноосвітніх навчальних закладів у попередженні злочинності, наркоманії, табакокуріння, пияцтва, запобіганні дитячій бездоглядності, бродяжництву, жебракуванню.

Щоб подолати кризу розвитку дітей, духовне розтління, попередити підліткову проституцію, необхідно поширювати профілактичні знання (медичні, моральні, правові), створювати умови для закріплення установок на дотримання здорового способу життя, проводити індивідуальну профілактичну роботу з учнями, що мають відхилення у поведінці, вживають наркогенні речовини, підбирати нові психолого-педагогічні підходи, звертатися за консультаціями до шкільних психологів.

Вже з дитинства потрібно закладати фундамент майбутніх знань і поведінки, формувати гармонійні відносини між учнями обох статей, якості, які визначають необхідне ставлення і вміння будувати правильні стосунки з особою протилежної статі, здатність протистояти таким формам взаємин, що спричиняють сексуальні збочення і злочини, готувати до сімейного життя.

У загальноосвітніх навчальних закладах варто створити інформаційні куточки, де розміщувати повідомлення, інформації, оголошення загальношкільного значення, витяги з плану роботи школи у позаурочний час. Доцільно вказати телефони довіри, адреси, режим роботи підліткових лікарів, які проконсультують про особливість жіночого та чоловічого організму в різні вікові періоди, про вплив шкідливих звичок, раннього й безладного статевого життя, про симптоми вагітності, ознаки хвороб, що передаються статевим шляхом, СНІДу; режим роботи шкільних психологів, соціальних педагогів, які, виявлять причини відхилення у поведінці підлітків; телефони та режим роботи центрів соціальної адаптації, юристів, які проконсультують молодь, ознайомлять з заходами відповідальності за правопорушення, що передбачені чинним законодавством.

Особливе місце серед сучасних навчальних закладів України посідає сільська школа, яка має свої специфічні умови організації виховного процесу та життєдіяльності в цілому. Вона є культурним центром у селі, осередком збереження українського фольклору, народних традицій, свят, обрядів, звичаїв, народних ремесел, організатором інтелектуально-культурного життя села, виховної роботи серед дітей та дорослого населення. Виховний процес у школах тісно пов’язаний із життям сільської громади. Вчитель у цін школі є активним громадським діячем, носієм духовності, інтелігентності.

Одним із завдань школи є професійна орієнтація з підготовки фахівців для сільського-господарства, здатних працювати в умовах приватної власності на землю. Залучення учнів до нових форм господарювання на землі, формування навичок економічного аналізу, менеджменту і маркетингу сприяє вибору випускниками школи професій хлібороба, фермера, спеціаліста агропромислового комплексу.

Сільська школа повинна підтримувати тісні зв’язки з працівниками сільського господарства, базовими підприємствами, які можуть надати допомогу учням щодо вибору майбутньої професії.

Нормативно – правові акти:

 • Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року;

 • Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року;

 • Конвенція про права дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року;

 • Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м Нью-Йорку 30 вересня 1990 року;

 • Конституція (Основний Закон) України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року;

 • “Про освіту”. Закон України від 23 березня І996 року № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями);

 • “Про загальну середню освіту”. Закон України від 13 травня 1999 року № 651 – ХІV;

 • “Про позашкільну освіту”. Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-ІІІ;

 • Указ Президента України від 24.01.2001 р.

№ 42/2001 “Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми “Діти України” на період до 2005 року”;

 • Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття);

 • Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1999 р. № 1697;

 • Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затверджена колегією Міністерства освіти України 28.02.96 р.;

 • Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності. “Педагогічна газета” № 6(72), червень 2000р.;

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. №434.

 Виховна година «Будинок наших взаємин»

У учнів 5 класу на чолі з Тимощук І.Ф. відбулася година спілкування. Це  спілкування-тренінг. На ньому учні більше дізнаємося одне про одного, як про   колектив, сім’ю , щоб вона стала дружною, де всі розуміють один одного, поважають думку кожного, підтримують.

На занятті  спробували  з’ясувати, що необхідно зробити, щоб досягти успіху, щоб однолітки вас розуміли, підтримували та допомагали. Поговорили про основні правила колективу, а саме:

 1. Обходити стороною «гострі кути»

 2. Не просто слухати, а чути

 3. Не просто дивитися, а бачити

 4. Довіряти одне одному

 5. Не просто відповідати, а міркувати

 6. Правило піднятої руки

 7. 7. Бути активним

 8. 8. Доброзичливість і посмішка

 9. 9. Говоримо по черзі, не перебиваючи одне одного

 10. Підтримуємо порядок на парті

 11. Поважаємо думку співрозмовника

 12. Сперечаємось без крику й образливих слів

1-2 2-2

Виховна  години до Дня Збройних Сил України пройшла в учнів 4 класу на чолі з Гришаєнко А.А.

Сьогодні ми дійсно відчуваємо захист Збройних Сил, тому що на сході нашої країни іде неоголошена війна, так звана АТО. Вже чимало українських сімей відчули жахливі наслідки війни, втративши своїх рідних і близьких. Ми всі розуміємо біль цих втрат і глибоко співчуваємо цим родинам Пам’ятаймо всіх, живих і тих, хто вже не з нами. Солдатів і активістів майдану. Лікарів і волонтерів. Пам’ятаймо старих, пам’ятаймо молодих. Вони боролися за наше життя. Не забуваймо це. На відкритій виховній годині учні брали активну участь у вікторині, рухливих іграх , розповідали вірші.

d02fa611-53da-499c-94a2-ffb88a510d41b1fe4b2b-4307-4a35-a26c-91b3378aa40190071619-807c-4a1b-81a3-7bff14878512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1-1 2-1 3

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей – великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

У 2018 – 2019 навчальному році методичне об’єднання класних керівників розпочинає роботу над новим проблемним питанням «Впровадження у виховний процес нового Державного стандарту та формування життєвих компетентностей учнів на основі розвитку їх творчих здібностей» та вирішенням першочергових завдань виховання учнів в умовах творення Нової української школи .

Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році

У вихованні вся справа в тому, хто вихователь
Д.Писарєв

Організація виховної роботи з учнями є одним із головних завдань класного керівника. Щоб вона була вдалою:

 • враховують вікові особливості учнів

 • беруть до уваги заходи, які були здійснені у попередній період виховної роботи.

Ознаками вдалої виховної роботи у класі є:

 • активність учнів,

 • участь у класних і загальношкільних заходах, спортивних, патріотичних та доброчинних акціях

 • здобуття учнями перемог на різноманітних конкурсах і науково-практичних конференціях

 • високий рівень вихованості

До даного об’єднання входять:

 

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівників на 2018-2019 н.р.

І засідання дата: 20 вересня

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Аналіз виховної роботи за 2017-2018навчальний рік.Здобутки та недоліки.

Голова МО

 

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2018-2019 начальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи класних керівників на 2018 – 2019 навчальний рік.

Голова МО

 

3.

Про планування роботи у напрямку національно-патріотичного виховання

Педагог-організатор

 

4.

Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій

класні керівники

 

5.

Про організацію роботи медико-педагогічного контролю уроків фізичної культури класними керівниками

Заступник директора з НВР

 

6.

Про організацію та проведення інструктажів з БЖ учнів.

Заступник директора з НВР

 

7.

Про організацію роботи з батьками протягом навчального року

Голова МО

 

8.

Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей

Голова МО

 

9.

Особливості виховної діяльності класних керівників на 2018-2019начальний рік. Тижні знань БЖ

Заступник директора з НВР

 

10.

Рекомендації щодо організації виховних заходів, тематичних свят та тижнів у НВК

Голова МО Заступник директора з НВР

 

11.

Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи.

Класні керівники

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про в-ня

1.

Підготовка та проведення першого уроку.

Класні керівники

 

2.

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог – організатор

 

3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Класні керівники, соціальний педагог

 

4.

Профілактична робота з учнями схильними до правопорушень.

Соціальний педагог, класні керівники

 

5.

Впровадження Google Apps у роботу класного керівника(ClassRoom)

Класні керівники

 

ІІ засідання дата: Листопад

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про в-ня

1.

Про стан відвідування учнів школи

Соціальний педагог, класні керівники

 

2.

Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання в НВО

Голова МО

 

3.

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті.

Класні керівники

 

4.

Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями5 класу.

Соціальний педагог

 

5.

Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління.

Соціальний педагог

 

6.

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності класного керівника

 

 

7.

Аналіз проведення тижня

Пед.-організатор, класні керівники

 

8

Виховні заходи у рамках тижня початкових класів

Вчителі початкових класів

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про в-ня

1.

Організація та проведення заходів за планом КТС.

Педагог – організатор

 

2.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Класні керівники, соціальний педагог

 

3.

Діагностика творчих здібностей учнів.

класні керівники

 

ІІІ засідання дата: Січень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2018-2019 навчального року.

Голова МО

 

2.

Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2018-2019 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи.

Заступник директора з НВР

 

3.

Попередження дитячого травматизму.

Голова МО

 

4.

Про стан робот из профілактики правопорушень серед учнів закладу

Педагог-організатор

 

5.

Підсумки проведеної роботи з національно-патріотичного виховання у І семестрі

Голова МО

 

6.

Розв’язання проблем адаптації учнів у 1-му та 5-му класі до навчання

 

 

7.

Забезпечення ефективності процесу гуманістичного виховання в нинішній соціокультурній ситуації, створення сприятливих педагогічних умов для виховання особистості на базі духовних, гуманістичних цінностей та реалізації її потенціалу.

 

 

8

Відкрита виховна година 5 клас

 

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про в-ня

1.

Організація та проведення заходів за планом Вих роботи у НВК

Педагог – організатор

 

2.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Кл. керівники, соц. педагог

 

3.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів.

Соціалний педагог

 

4.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

ІV засідання дата: Березень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Підвищення розвивальної ефективності виховання особистості дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення загальнолюдських та національних моральних норм

 

 

2.

Попередження дитячого травматизму

Голова МО

 

3.

Аналіз відкритих виховних заходів

Усі члени МО

 

4.

Формування активно життєвої позиції учнів в умовах НУШ

 

 

5.

Про стан роботи з батьками

Голова МО Кл. керівники

 

6.

Про стан відвідування учнями навчальних занять

Заст. директора з НВР

 

5

Відкрита виховна година

 

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про вик-ня

1.

Методично – консультативна робота з класними керівниками

Заступник директора з НВР

 

2.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з НВР

 

4.

Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учн.

 

 

V засідання дата: червень

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про в-ня

1.

Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2018 – 2019 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2019 -2020 навчальний рік.

Голова МО

 

2.

Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами.

Заступник директора з НВР

 

3.

Аналіз проведення тижнів БЖ

Педагог-організатор

 

4.

Аналіз відвідування учнями школи

Соціальний педагог, класні керівники

 

5.

Діагностичне анкетування.

Голова МО

 

Робота між засіданнями

№ з/п

Зміст

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Методично – консультативна робота з класними керівниками

ЗДНВР

 

2.

Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем.

Голова МО

 

3.

Контроль за станом відвідування учнів школи.

Заступник директора з НВР

 

Результатом виховної роботи має бути:

 • інтеграція виховної роботи в класі у виховну систему школи,

 • батьківських організацій,

 • учнівського самоврядування

 • проведення психолого-педагогічних консультацій і тренінгів для учнів та батьків спільно з практичним психологом

 • зменшення чисельності «важких» підлітків

 • наявність в учнів стійких пізнавальних інтересів

 • усвідомлення учнями важливості здорового способу життя повага учнів до культурної спадщини свого народу.

Робота за циклограмою
Класний керівник щоденно:

 • перевіряє відвідування учнями його класу уроків

 • з’ясовує у батьків причини відсутності учнів, які не заявилися на уроках

Тема:Допомога батькам у роботі з національно – патріотичного виховання учнів.

(8 листопада)

 1. Анкетуваня батьків та учнів «Використання державної символіки України у повсякденному житті»

 2. Виступ: «Організація спільних справ батьків і дітей».

 3. З досвіду роботи класних керівників.

 4. Круглий стіл «Формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу».

 5. Обмін досвідом між класними керівниками:

– виховання у школярів національних і загальнолюдських цінностей;
– системна робота з національного виховання;
– шляхи формування національної свідомості

3 засідання

Тема:Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості

(24 січня)

 1. Формування у школярів ціннісного ставлення до праці.

 2. Роль трудового виховання в становленні особистості.

 3. Форми й методи роботи класного керівника над морально-етичним розвитком особистості.

 4. Формування ціннісних орієнтацій школярів.

 5. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції.

 6. Виховання ціннісного ставлення до людей та особистості, правильних орієнтирів у житті.

Завдання. Опрацювати статтю «Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у становленні особистості».

4 засідання

Тема:Озброєння учнів теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками культури праці, розвиток здібностей до певного виду діяльності.

(11 квітня)

 1. Анкетування: «Ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб».

 2. Колективне укладання пам’ятки: «Як допомогти визначитись учневі у житті».

 3. Практичні вправи щодо розвитку в учнів навичок культури праці, розвитку здібностей до певного виду діяльності. (шкільний психолог)

 4. Проведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції. (голова МО)

 5. Зібрання пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на новий рік .

 6. Необхідність використання ІКТ у виховному процесі.

 7. Профілактика жорстокості та насильства у дитячому середовищі.

Циклограма класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності учня.

 2. Організація харчування учнів.

 3. Організація чергування учнів.

 4. Індивідуальна робота з учнями.

 5. Контроль за зовнішнім виглядом.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.

 2. Проведення заходів за планом.

 3. Робота з батьками за планом.

 4. Робота з вчителями-предметниками.

 5. Зустрічі з психологами або медсестрою, психолого-педагогічні спо­стереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.

 2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.

 3. Збирання коштів на потреби класу.

 4. Зустрічі з батьками за планом.

 5. Нарада щодо планування роботи.

Один раз на семестр:

 1. Оформлення класного журналу.

 2. Семінар класних керівників.

 3. Аналіз виконання плану, корекція.

 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.

 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.

 3. Статистичні дані.

 4. Проведення відкритого виховного заходу.

Як скласти план виховної роботи?

Орієнтовна структура плану виховної роботи має бути такою:

 1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

 2. Основні завдання виховної роботи.

 3. Психолого-педагогічна характеристика класу.

 4. Зміст і форми роботи з учнівським колективом:

 5. Класні та загальношкільні виховні заходи.

 6. Попередження травматизму.

 7. Пропаганда здорового способу життя.

 8. Профілактика правопорушень і правова освіта.

 9. Індивідуальна робота з дітьми.

 10. Робота щодо соціального захисту учнів.

 11. Робота з батьками.

Планування виховної роботи класу — складний про­цес, який потребує від класного керівника значних витрат часу, зусиль і вмінь. Але треба пам’ятати, що план не скла­дається раз і назавжди, він має бути робочим, тобто підля­гати корекції і доповненням протягом року.

План виховної роботи сприяє системності та послі­довності в роботі класного керівника, допомагає йому не розмінюватися на дрібниці, а спрямовувати свою роботу на вирішення першочергових завдань навчально-виховно­го процесу.

Продовжуючи розмову про план виховної роботи класного керівника, можна зазначити, що загально­прийнятих форми і структури плану не може бути. Педаго­гові необхідно творчо підійти до складання плану з огляду на особливості класного колективу, умови школи, а також досвід своєї роботи. На практиці існує кілька форм планів, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Підбиваючи підсумок, ми насамперед можемо сказа­ти, що планування значною мірою визначає результати та ефективність виховної роботи.

 • Чітке планування допомагає вчителеві уникнути ба­гатьох помилок і негативних явищ, тому що план дозволяє намітити загальні перспективи та конкретні шляхи вирішен­ня поставлених виховних завдань.

 • План допоможе упорядкувати педагогічну діяль­ність, забезпечити виконання таких вимог, як планомірність і системність, керованість і наступність результатів.

 • За своїм змістом, структурою та формою плани дуже різноманітні, але головне їх призначення — допомога в ор­ганізації виховної роботи, тому вони мають бути зручними для користування, робочими, а не формальними докумен­тами.

Перший розділ плану — аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

Як зробити аналіз виховної роботи класу за мину­лий рік?

В аналізі роботи доцільно відобразити такі аспекти:

а) результати виховної роботи (рівень вихованості, соціальності учнів тощо);

б) характеристика змін, що відбулися в учнівському колективі (розвиток стосунків між учасниками педагогічного процесу, зміцнення зв’язків і традицій);

в) реалізація поставлених виховних завдань (які з них вирішено і як, що і як вплинуло на їх вирішення, причини невиконання запланованого);

г) аналіз проведеної роботи щодо пріоритетних напрямків роботи школи, результати й організація діяльності, досягнення, недоліки та їх причини.

Другий розділ плану — основні завдання виховної роботи.

Як визначити основні завдання виховної роботи клас­ного керівника?

Ці завдання мають відповідати таким вимогам:

 • випливати з аналізу роботи класу за минулий рік;

 • бути конкретними й реальними для виконання;

 • охоплювати всю сплановану роботу з учнями;

 • враховуватися при плануванні методичної роботи і контролю за виховною роботою та при складанні всіх ін­ших планів і первинних документів.

Третій розділ плану — психолого-педагогічна ха­рактеристика класу.

Як скласти психолого-педагогічну характеристику класу?

ФУНКЦІОНАЛЬНІ (ПОСАДОВІ) ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 1. Класний керівник планує, організовує і проводить виховну та куль­турно-масову позаурочну діяльність з учнями; сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку їхніх здібностей, талантів.

 2. Вивчає індивідуальні особливості, інтереси, нахили учнів, їхнє став­лення до навчання, праці, громадських доручень, організовує в про­водить батьківські збори.

 3. Постійно утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, праце­любності.

 4. Розвиває пізнавальні інтереси учнів, залучає їх до гуртків технічної і художньої творчості.

 5. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

 6. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.

 7. Несе особисту відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, норм санітарії та гігієни у приміщенні школи.

 8. Щоденно перевіряє відвідування учнями занять.

 9. Виховує повагу до людей, культурно-національних, духовних, істо­ричних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Організує лекції, бесіди, диспути, зустрічі, перегляд телепередач та ін.

 10. Спрямовує роботу і надає допомогу органам учнівського самовря­дування. Забезпечує належне щоденне чергування учнів у класі та чергування класу по школі.

 11. Систематично, відповідно до графіка, затвердженого директором, школи, проводить інформаційно-просвітницькі, виховні, позакласні заходи.

 12. Разом з батьками забезпечує щоденне відвідування занять учнями у шкільній формі встановленого зразка.

 

 

 

До Дня української мови та літератури вчителем української мови та літератури, а також класним керівником 8 класу Обіух М.К. була проведена відкрита виховна година на тему: «СЛОВО ДО СЛОВА – ЗЛОЖИТЬСЯ МОВА»

Мета: формувати розуміння того, що українська мова – наш скарб, без

якого не може існувати ні народ, ні Україна, збагатити та доповнити наявні знання ; 9 8

 

розвивати і корегувати логічне мислення, пізнавальні та пошукові інтереси школярів, увагу, пам`ять, фонематичний слух; Виховувати любов до рідної мови, поваги до всього свого, українського, бажання розмовляти українською мовою.

Обладнання: плакати-вислови про мову, таблиця деформованих речень

(рядок з вірша, прислів`я).

Книжка «наша мова солов`їна.

 

 

 

memorial-b-yar29 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві в Бабиному Яру почались масові розстріли мирного населення міста – за два дні було вбито 33 771 тисячі євреїв. До 1943 року Бабин Яр став місцем розстрілу до 200 000 чоловік.

Зранку 29 вересня понад 30 тисяч євреїв прибули на північну околицю Києва невеликими групами. Їх розстрілювали по 30-40 чоловік і скидали в рів. Після того як він наповнювався 2-3 рядами тіл, мертвих присипали землею. За два дні у Бабиному Яру зондеркомандою 4а під командуванням штандартенфюрера Пауля Блобеля і за підтримки двох підрозділів полку поліції «Південь» було розстріляно 33 771 чоловік. Наступні розстріли євреїв відбулись 1, 2, 8 і 11 жовтня 1941 року.

Протягом 1941-43 років у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена Організації українських націоналістів, 100 матросів Дніпровського загону Пінської воєнної флотилії, знищено 5 циганських таборів. За оцінками, за три роки у Бабиному Яру було розстріляно від 70 000 до 200 000 чоловік. Крім того, у Сирецькому концтаборі, де утримувались колишні комуністичні активісти, підпільники і військовополонені, за роки війни загинуло більше 25 тисяч осіб. Коли почався відступ німецької армії з території СРСР, нацисти намагались сховати сліди злочинів – їм вдалось ексгумувати частину тіл і спалити їх, але залишились числені свідки і криміналістичні докази розстрілів мирного населення Києва.

 У Бобрицькому НВО пройшла виховна година та бесіда з учнями 9-10 класів на тему :”Жертви Бабиного Яру”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План виховної роботи на І семестр 2018-2019н.р.

 

 

Картинки по запросу виховна робота

ВЕРЕСЕНЬ

 

 

Україна – це диво. Неповторна моя Україна!»

«Знову разом!», «Увага! Діти на дорозі»

 

 

 

Мета  місячника: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної  роботи серед підлітків; формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості .  

 

1.09– День знань

1.09– Початок Другої світової війни (1939)

7.09– Міжнародний день письменності (грамотності).

7.09– День фізичноїкультури і спорту.

7.09– День українського кіно.

14.09– Міжнародний день демократії.

17.09– Міжнародний день збереження озонового шару.

21.09– Міжнародний день миру.

22.09– День села Бобрик

26.09– Європейський день мов.

27.09– Всесвітній день туризму.

28.09– Всеукраїнський день бібліотек.

28.09– День усиновлення

 

 

№ з/п

 

ЗАХОДИ

Класи

Термін виконання

Відповідальні

Виконання

1

 

Тиждень знань

«Знання – скарб. Праця – ключ до них!»

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Національно-патріотичне виховання

Ціннісне ставлення до себе

П-10

01-07.09

педагог-організатор, вихователі, класні  керівники

 

1.1

 

– Урочиста лінійка «Все починається із першого дзвоника!»Свято першого дзвоника.

П-10

01.09

ПО, кл. керівники

 

1.2

 

– проведення першого уроку на тему: «Україна – це Європа»

П-10

01.09

кл. керівники

 

1.3

 

– екскурсія школою для першокласників

1

01.09

Класний керівник

 

1.4

 

Класні збори. Доручення між учнями в класі.

П-11

05.09

ПО, класні керівники

 

1.5

 

– повторення з учнями правил поведінки в школі (під час уроків та перерв)

П-11

01.09-03.09

Кл. керівники

 

1.6

 

– Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з вихованцями «Єдині вимоги до учнів»

П-10

03.09

Кл. керівники, вихователі

 

1.7

 

– «Подорож морем захоплень» ( Виявлення у вихованців здібностей, залучення їх до участі в шкільних гуртках та секціях)

П-10

03.09-07.09

Кл. керівники вихователі

 

1.8

 

– Узгодження графіку роботи гуртків за інтересами, методична допомога.

 

04.09

ЗВР, ПО, керівник МО, керівники гуртків

 

1.9

 

– Проведення роботи з метою виявлення дітей з девіантною поведінкою. Анкетування «Задоволеність учнів шкільним життям»

 

06.09

Кл. керівники,

психолог

 

2

 

Олімпійський тиждень. «Щасливі українські діти-здорові, сильні, спритні.Ціннісне ставлення до себе

П-10

10-14.09

ПО. Кл. керівники, вихователі, вчитель фізкультури

 

2.1

 

Відзначення Дня фізичної культури і спорту України

УР

14.09

ПО, вчитель фізкультури

 

2.2

 

Участь у районному спортивному святі

Спортивні ігри з нагоди Дня фізкультури і спорту

П-10

10-14.09

 кл. керівники, вихователі, вчителі основ здоров’я

 

2.3

 

День добрих справ

5-10

14.09

Класні керівники

 

2.4

 

Загальношкільні збори учнів з метою обрання голови та членів ради школи

5-11

13.09

ПО

 

2.5

 

Гарні манери в школі

П-10

10-14.09

ПО, УР, кл. керівники, вихователі

 

2.6

 

Виступ членів Ради школи: «Правила поведінки учнів у школі ». День добрих справ

П-10

14.09

ПО, УР

 

2.7

 

Контроль за виконанням режиму дня, тиждень виховного розпорядку школярами протягом 1 та 2 тижня

П-11

10-14.09

ЗНВР, ЗВР

 

3

 

 Тиждень національно-патріотичного

виховання «Українці ми єдині, і в цьому наша сила»

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Національно-патріотичне виховання

П-11

17-21.09

ПО

 

3.1

 

Міжнародний день миру

Конкурс малюнків на асфальті

та стінгазет «Діти України за МИР!»

П-5

6-11

17.09

ПО, вчителі образотворчого мистецтва,

 

3.2

 

Виховні години «Ми за мир», «Міжнародний день миру», «Урок миру та дружби»

Інформаційна хвилина присвячена Всесвітньому Дню миру

П-10

5-10

20.09

Кл. керівники, вихователі

ПО

 

3.3

 

·         Відзначення дня села ( участь у святковому концерті Будинку культури)

·         Виставка літератури про село Бобрик.

·         Тематична лінійка «Історія с Бобрика»

·         Виставка малюнків «Моє рідне село, моя рідна хатина»

5-10

П-4

5-10

21.09

ПО. Класні керівники.

 

3.4

 

До Дня пам’яті жертв Бабиного Яру:класні години «Біль Бабиного Яру»,

·         урок пам’яті «Бабин Яр – життя і смерть. Тільки пам’ять не сивіє»,

·         бібліотечна виставка ««Сторінки трагедії Бабиного Яру»»,

5-10

П-4

20.09

ПО кл. керівники, вихователі, бібліотекар

 

4

 

 Тиждень здоров’я «Здоров’я дітей –здоров’я нації»

Ціннісне ставлення до себе

П-10

24-28.09

ПО, лікар, кл. керівники, вихователі

 

4.1

 

Проведення єдиної класної години «Твоє здоров`я у твоїх руках»;

П-10

27.09

Кл. керівники

 

4.2

 

бесіди по класах «Хвороби цивілізації», «Секрети довголіття»

П-10

 

Кл. керівники

 

4.3

 

Проведення практичних занять «Як надати першу допомогу при травмах»

5-10

25.09

ПО, лікар

 

4.4

 

Виставка малюнків «Хто спортом займається, той сили набирається».

Рейд « Зовнішній вигляд учнів»

П-10

26.09

ПО, вихователі, вчителі образотворчого мистецтва

 

4.5

 

Засідання «круглого столу» за участю лікаря:

«Геть паління! Ми – здорове покоління!».

5-11

26.09

ПО, лікар, вч. фізкультури, вихователі

 

5

 

Трудовий десант «Школа – наш дім, ми – господарі в нім»

Ціннісне ставлення до праці

Цінісне ставлення до природи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09

Кл. керівники, класоводи, вчителі трудового навчання, вихователі

 

 

 

Педагог організатор

 

5.1

 

– прибирання території школи операція «Затишок»; Акція: «Чисте подвір’я – чиста Земля»

П-11

5.2

 

– організація чергування учнів у класних кімнатах.

5-11

 

 

– «Парад квітів» (упорядкування квітників) Свято  квітів та осінніх композицій :«Квіти – це історія нашого народу»

П-11

 

 

 

 

 

РОБОТА  З  БАТЬКІВСЬКИМ  КОМІТЕТОМ ШКОЛИ, БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ

1.

День  відкритих  дверей  для  батьків. Обговорення  питань  готовності  школярів  до  нового  навчального  року.

01.00

Адміністрація школи

Класні керівники

5  – 11

 

2.

Обрання  батьківських  комітетів  по  класах,  делегування  від  класів  представників  до  Ради  школи та батьківського  комітету  школи.

Протягоммісяця

 Класні керівники

5 – 11

 

3.

Організація  роботи  батьківського  всеобучу ( за окремим планом )

Протягом

року

Адміністрація

 

 

4.

Проведення загальношкільних бать-ківських зборів.

Протягом року

Адміністрація

1 – 11

 

5.

Засідання  батьківського  комітету  школи  «Про  можливості  залучення  до  співпраці  із  школою позашкільних, культурно-освітніх  закладів ,  державних  установ  та  громадських   організацій у 2017 – 2018н .р. та завдання БК школи на новий навчальний рік»         

Протягом року

Адміністрація школи

БК школи

 

 

.

Провести  спільні  батьківські  збори  батьків  учнів  п’ятих  класів «Роль  батьків у  подоланні труднощів адаптаційного  періоду  у п’ятикласників».

 

Адміністрація  школи

Класні  керівники

5 класи

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

Місячник  сприяння творчому розвитку особистості

 

Мета місячника:створення належних  педагогічних передумов  для розкриття індивідуальних особливостей кожного учня; виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих школярів; сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення; підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади тощо; виховання компетентної особистості  здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення;

 

1.10– Міжнародний день музики

1.10– Міжнародний день людей похилоговіку

110.-Всесвітній день середовища проживання

1.10– День ветерана

2.10– Міжнародний день боротьби протии насилля

5.10– Всесвітній день вчителів

7.10– День працівниківосвіти

9.10 – Всесвітній день пошти

1010.– Всесвітній день охорони психічного здоров’я

10.10– Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих

12.10 – Всесвітній день захисту зору

14.10– Покрова Пресвятої Богородиці

14.10– День українського козацтва

2410.– День Організації Обєднаних Націй (ООН)

24.10– Всесвітній день розвитку інформації

26.10 – день пам         ’яті до 74-ї річниці визволення України

 

Місячник творчості «Не споглядати й говорити, а працювати і творити»;

Місячник економії енергоресурсів

№ З/П

ЗАХОДИ

Класи

Термін виконання

Відповідальні

 

 

1

Лінійка. Освітянський тиждень

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

П-11

01-05.10

ПО, кл. керівники, керівники гуртків, вихователі

 

 

1.1.

Тематична лінійка «Людям похилого віку – шана й повага»;

Бесіда «Чому нас вчать наші бабусі та дідусі»

5-11

П-4

01.05.10

Кл. керівники

 

 

1.2

Відкриті виховні години:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       «Людям похилого віку- шана й повага»

 

 

 

1.3

знайомство зі шкільною бібліотекою «Посвята в читачі»;

1-2

03.10

Бібліотекар, кл.керівники

 

 

1.4

 Святкування  Дня вчителя.Святковий концерт до  Дня працівника освіти «Віват учителю – творцю простого чуда!».

П-11

05.10

ПО, УР, керівники гуртків, вчителі, вихователі

 

 

2

Тиждень українського козацтва

«Ми слави козацької нащадки»

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Національно-патріотичне виховання

П-11

08-12.10

ПО

 

 

2.1

Тематична лінійка «Ми нащадки козаків!»

П-11

09.10

класні керівники, вихователі

 

 

2.2

Святковий концерт до Дня захисника України

 

П-11

11.10

ПО, класоводи, кл. керівники, вихователі

 

 

2.3

 

Уроки мужності в класних колективах «Герої не вмирають»

 

5-11

13.01

Класні керівники

 

 

2.4

Усні журнали, бесіди, інтелектуальні ігри

«Україна від козацьких часів до сьогодення» відео подорож: «Козацькими стежками»

5-11

П-4

08-12.10

ПО, класоводи, кл. керівники, вихователі ГПД

 

 

3

Мистецький тиждень

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

П-10

15-19.10

ПО

 

 

3.1

Виготовлення веселого колажу до Всесвітнього дня посмішки.

П-10

17.10

кл. керівники, вчителі трудового навчання, керівники гуртків, вихователі

 

 

3.2

« Концепція ООН про права дитини»До Міжнародного дня ООН.Класні виховні години.

П-10

18.10

кл. керівники, вчителі музичного мистецтва, керівники гуртків, вихователі

 

 

4

Лінійка. Тиждень осені. Свято врожаю

Цінісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до праці

П-10

22-26.10

ПО

 

 

4.1

Трудовий десант з благоустрою шкільного подвір’я «Осінні клопоти».

5-10

щотижня

кл. керівники, вчителі трудового навчання, вихователі

 

 

4.2

Екскурсії в природу «Краса осінньої природи», «Вальс квітів».

П-5

22-26.10

Вчителі

 

 

 

 

 

 

Конкурсна програма «Овочеве рагу» ( виготовлення мультиплікаційних героїв з фруктів та овочів).

П-10

25.10

Класоводи, кл. керівники, вчителі трудового навчання, керівники гуртків, вихователі

 

4.3

Виставка дитячих малюнків «Осінній вернісаж»

П-5

23.10

Вихователі

 

4.4

Конкурс « Королева осені»

 

 

ПО

 

5

Акція «Економія» (вимикаємо світло, закручуємо крани, закриваємо двері та ін.).

П-11

Протягом року

Класоводи, кл. керівники,

вихователі

 

6

Анкетування учнів 9-10-х класів «Моя майбутня професія».

9-11

23.10

ЗВР,т ПО, соціальний педагог , кл. керівники,

вихователі

 

7

28.10 – День визволення України від фашистських загарбників (1944)

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Національно-патріотичне вихованн

День пам’яті до 74-ї річниці визволення України (за окремим планом)

 

П-11

26

ПО

 

 

– Лінійка. День слави і скорботи

– Виставка періодики в шкільній бібліотеці;

П-11

26.10

26.10

ПО, УР

 

7

Батьківська п’ятниця.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 

 

ЗВР, Класоводи, кл. керівники, вихователі, соц. педагог

 

7.1

Бесіда «Режим дня школяра»

 

05.10

Класоводи, кл. керівники, вихователі

 

7.2

«Чистота – запорука здоров’я»

 

12.10

Класоводи, кл. керівники, вихователі

 

7.3

«Діти – дзеркало сім’ї»

 

19.10

Класоводи, кл. керівники, вихователі

 

7.4

Інструктаж з безпеки життєдіяльності дітей під час осінніх канікул. Вручення пам’яток.

П-10

26.10

Класоводи, кл. керівники, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канікули – 29.10 – 04.11.18р.

(план заходів на канікули за окремим планом)

 

ЛИСТОПАД

 

місячник правового виховання

«Я-громадянин, я-патріот, я-вихованець своєї школи!»

 

Мета місячника:Формування правової культури, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини ,   забезпечення знання і виконання учнями Законів України .

 

 1. 11День української писемності та мови

14.11– Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет

16.11– Міжнародний день толерантності

20.11– Всесвітній день дитини

21.11– День Свободи та гідності

24.11– День пам’яті жертв голодомору

25.11– Міжнародний день боротьби за ліквідаціюнасильства над жінками

 

(

1

Лінійка.Тиждень української писемності та Місячник мови

Національно-патріотичне виховання

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

П-10

05-09.11

 

 

 

1.1

Година гордості. «Що в Україні най, най..»

5-7

06.11

ПО, Вчителі української мови

 

 

1.2

Виховні заходи «Бринить, співає наша мова,

чарує, тішить і дзвенить»

1-4

07.11

Класні керівники

 

 

1.3

Інтелектуальна гра для учнів 8-9 класів

«У клубі знавців української мови…»

8-9

08.11

Вчителі української мови, кл. керівники,

 

 

1.4

Конкурс юних декламаторів. Загальношкільний позакласний захід до Дня української писемності

1-10

05.11

ПО, вчителі української мови, вихователі

 

 

2

Тиждень «Ми – за здоровий спосіб життя»

Ціннісне ставлення до себе

П-11

12-16.11

Лікар, психологічна служба

 

 

2.1

Квест «Бережи себе. Здоров’я – скарб».

П-11

14.11

Класні керівники

 

 

2.2

Рейд «Відмовимось від шкідливих звичок»

 

13.11

ПО, черговий клас, члени Ради школи

 

 

2.3

Години спілкування, бесіди, індивідуальні зустрічі з учнями щодо попередження шкідливих звичок.

7-11

Протягом тижня

Лікар, психологічна служба, кл. керівники, вихователі

 

 

2.4

Інформаційна година «Що варто знати про пиво та його вплив на організм людини».

7  8

15.11

вихователі

 

 

2.5

Анкетування «Обізнаність про венеричні захворювання»

7-10

 

Лікар, вихователі

 

 

3

Тиждень толерантності

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

П-11

19-23.11

 

 

3.1

Конкурс малюнків «Права дітей» (до Всесвітнього дня дитини 20.11).

П-11

20.11

ПО, вчителі образотворчого мистецтва, класоводи, вихователі

 

3.2

Круглий стіл «Толерантність серед нас» до міжнародного Дня толерантності.

9-10

21.11

Психологічна служба

 

3.3

Усний журнал «Права свої знай та обов’язків не забувай»

7-10

23.11

ПО

 

3.4

Година роздумів. «Земля — наш спільний дім, а світовий спокій і злагода між людьми і державами — головна умова існування землі і людства»

5-8

19.11

вихователі

 

3.5

Заходи, присвячені пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій (за окремим планом)

5-11

23.11

ПО

 

3.6

 

Класні години : «Такого ще земля не знала» до Дня памяті жертв голодомору та політичних репресій.

5-11

23.11

Класні керівники, вчителі історії

 

4

Лінійка «16 днів проти насильства»

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до себе

П-10

26-30.11

ПО

 

4.1

 День толерантності. Виставка книг, брошур, журналів про жорстоку поведінку,толерантність.

П-4

26-30.11

бібліотекар

 

4.2

Виставка дитячих малюнків: «Скажемо НІ насильству!»

«Світ без насильства»

П-10

29.11

ПО, вчителі образотворчого мистецтва,

 

4.3

Пам’ятки: «Щоб уберегтися від насильницьких дій».

П-4

26.11

, кл. керівники,

 

4.4

Урок – круглий стіл «Попередження торгівлі людьми».

 

27.11

Вчитель правознавства

 

4.5

Єдина виховна година «Як можна зменшити прояви насильства?»

5-6

28.11

кл. керівники

 

4.6

Тренінг для учнів «Своєчасні знання про СНІД – основа профілактики». Перегляд та обговорення короткометражного фільму  «ВІЛ/СНІД повинен знати кожен»

8-11

29.11

ПО, лікар,

 

4.7

Година психолога у формі тренінгу «Іще раз про СНІД»

7

26.11

Психолог

 

5

Батьківська п’ятниця.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Роз’яснювальна робота з батьками щодо недопустимості насилля в сім’ї та відповідальність батьків за поведінку та здоров’я дітей під час вихідних.

П-11

09.11

16.11

23.11

30.11

Психолог, кл. керівники, вихователі

 

 

ГРУДЕНЬ

 

Місячник  національно-громадського виховання

«Я   –   родина  –  Україна»

 

 Мета місячника :Допомагати  учням усвідомити себе як частину нації ; спонукати до самовдосконалення   громадянина – патріота , вироблення громадянського обов’язку , готовності стати на  захист Батьківщини, виховувати почуття господаря держави; вивчати минуле народу,  берегти свійдім , батьків , рід, народ , Батьківщину. 

 

1.12- Всесвітній день боротьбизіСНІДом

2.12- Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3.12- Міжнародний день інвалідів

5.12- Міжнародний день волонтерів

6.12- День Збройних Сил України

9.12- День благодійництва

10.12- Міжнародний день прав людини

14.12- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

19.12День пам’яті Святого Миколи Чудотворця

25.12- католицьке Різдво

26-28.12 святкування Нового року

Місячник народного календаря

 

 

1

Тиждень військово-патріотичного виховання.

Національно-патріотичне виховання

П-10

03-10.12

 

 

 

1.1

Загальношкільний захід «Ми нащадки козаків!»

5-10

04.12

ПО, вчителі фізичного виховання та ЛФК, класоводи, вихователі

 

 

1.2

Конкурс класних стіннівок «Батьківщину – матір умій захищати» до Дня Збройних Сил України

5-10

06.12

ПО, вчителі образотворчого мистецтва, вихователі

 

 

1.3

Година спілкування (дружнє коло) «Дружба і товаришування»

П-4

05.12

класоводи, вихователі

 

 

1.4

Виступ «Права в житті кожної людини» до Дня прав людини.

П-10

10.12

ПО, члени Ради школи

 

 

1.5

 

Інформаційні години «Права та обов’язки громадянинаУкраїни» (10 грудня – День прав людини

5-11

9.12

Класні керівники

 

 

1.6

Виховна година: «Волонтери – ентузіасти нашого часу»

5-11

9.12

Класні керівники

 

 

1.7

Бесіда про правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період «Обережно! Ожеледиця

1-11

8.12

Класні керівники

 

 

2

Тиждень народних традицій.

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 

Ціннісне ставлення до

культури і мистецтва

П-10

11-14.12

 

 

 

2.1

Майстерня Діда Мороза. Допомога при виготовленні ялинкових іграшок, новорічних костюмів.

П-10

Протягом тижня

ПО, керівники гуртків, вихователі

 

 

2.2

Андріївські вечорниці.

7-10

13.12

ПО, класні керівники, вихователі

 

 

2.3

Акція«Лист Святому Миколаю

 

П-10

19.12

ПО, керівники гуртків, вихователі

 

 

2.4

 

Загальношкільне свято «Святий Миколай».

 

 

 

 

 

2.5

Підготовка до випуску новорічних стіннівок і малюнків «Чарівна Новорічна казка» Відкриття майстерні Діда Мороза –колективна

творча справа «Новорічний дарунок ялинці».

П-10

11-23.12

ПО, вчителі обр. мистецтва, вихователі

 

 

2.6

Виставкаучнівськоїтворчості «Зимовий вернісаж»

 

 

1-11

19-23.12

ПО, вчителі обр. мистецтва, вихователі

 

 

3

Тиждень БЖ «Легко вогник запалити, та не легко загасити».

Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 

17-21.12

 

 

 

3.1

Виховна година «Правила безпечної поведінки під час Новорічних свят та зимових канікул»

П-10

20-21.12

класоводи, кл. керівники, вихователі

3.2

Театралізована вистава «Як змій Горинич хотів спалити школу»

П-2

18.12

Вихователі 6А, 7А, 8А класів, керівники гуртків

3.3

Виставка-конкурс:

«Замість ялинки – зимовий букет»

 

20.12

ПО, вихователі

 

3.4

Загальношкільне свято «Святий Миколай».

 

19.12

ПО, керівники гуртків

 

4

Новорічний тиждень.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

П-10

24-28.12

 

 

4.1

Виставка малюнків «Зимові свята»

 

18.12

ПО, вчителі образотворчого мистецтва, класоводи, вихователі

 

4.2

 

Організація та проведенняноворічно-різдвяних свят для учнівшколи:

§  1-4        класи

§  5-7  класи

 

26.12

27.12

ПО, керівники гуртків, вихователі

 

4.3

 

Новорічний карнавал

Новорічні ранки для учнів початкових класів.

Новорічний карнавал серед учнів 5-10 класів.

 

23-28.12

ПО

 

4.3

Виховні години «Ти на канікулах марно часу не гай, про правила безпеки завжди пам’ятай».

 

 

27-28.12

класоводи, кл. керівники, вихователі

 

4.4

 

 

 

Загальношкільналінійка«Підведенняпідсумків за 1 семестр»

1-11

27.12

Адміністрація

 

5

Батьківська п’ятниця.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Роз’яснювальна робота з батьками щодо відповідальність батьків за поведінку та здоров’я дітей під час зимових канікул та вихідних.

 

07.12

14.12

20.12

28.12

класоводи, кл. керівники, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1220440

Захід, присвячений 30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС

P1220396 P1220397 P1220403

Акція “Мистецька утилізація”  у 1-11 класах під час проведення тижня екології

DSC01993

                           Тиждень біології, хімії та основ здоров’я. Підготувала й провела у 5-10 класах учитель біології й хімії Хрипко В.М.

 

DSC02025

Виставка малюнків на природоохоронну тему в початковій школі (педагог-організатор Гришаєнко А.А.)

DSC02041

DSC02044

Брейн-ринг у 8 класі. Вчитель Хрипко Валентина Миколаївна

DSC02047 

Тиждень української історії в Бобрицькій ЗОШ

І-ІІІ ст.

19.01 – Богоявлення. Хрещення Господнє

22.01 – День Соборності України

День Собо́рності — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки  й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.

Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99[1].

У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. – прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Деякий час, з 30 грудня 2011 року, указом на той час Президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено «День Соборності та Свободи України»[2][3]. Однак 13 листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено[4].

27.01 – Міжнародний день пам’яті  жертв Холокосту

Це страшне і нелюдське явище, яке відбувалося в період 1933-1945-х років і  отримало назву – Голокост, що призвело до умисного винищення практично однієї третини євреїв, а також незліченної кількості представників інших нацменшин, породжене ненавистю і фанатизмом, затятим расизмом і принизливими забобонами, які панували тоді в фашистської Німеччини – НЕ ПОВИННО ПОВТОРИТИСЯ!

В історії людства було безліч «темних» плям, але так відверто, широкомасштабно і цинічно, суспільство ще не падало ніколи. Маніпуляції громадською свідомістю, нездорові ідеї і злочинне замовчування, які супроводжували весь цей жах, не давали тоді повною мірою усвідомити справжній стан речей, і це сумно. Однак все світове співтовариство здригнулося, коли почали відкриватися факти і підтвердження подібних злодіянь, причому в справжніх «промислових» масштабах. Ми не повинні допустити, щоб подібне ще хоч коли-небудь повторилося!

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, який відзначається 27-го січня, прийнятий на офіційному рівні Генеральною Асамблеєю ООН 1-го листопада 2005-го року, резолюція A/RES/60/7 . Метою запровадження цієї сумно пам’ятної дати, за даними проекту DilovaMova.com, є активна просвітницька робота та сприяння у запобіганні можливих майбутніх актів геноциду, а так само зневаги до цінності людського життя.

Міжнародне співтовариство “беззастережно засуджує всі прояви релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо окремих осіб або громад, зумовлені етнічним походженням або релігійними віруваннями, де б вони не мали місце”, – йдеться в тексті резолюції. Справжні і майбутні покоління не повинні забувати уроків наших загальнолюдських і настільки трагічних катастроф, інакше може виникнути дуже високий ризик повторення подібних моментів у майбутньому.

У цей день, День скорботи і пам’яті, ми приєднуємося до загальної печалі і прагнемо співчувати всьому цьому болю та втраті, ім’я якої Голокост. Її ніяк не заповнити. Вже не запобігти. Але нехай живе надія, що подібного більше ніколи не повторитися! Будемо пам’ятати…

29.01 – День пам’яті загиблих під Крутами

Богдан-Ігор Антонич “Крутянська пісня” (1937)

 

  У лютому в Бобрицькій школі оголошено довготривалий загальношкільний проект “Із вдячністю військовим АТО”. Учні школи вже зібрали відомості, готували доповіді й продовжують роботу з пошуку інформації про своїх земляків-учасників військових дій на Донбасі.