Картинки по запросу дистанційне навчання

Шановні учні та батьки, завдання  для дистанційного навчання розміщено тут!!!

Завдання на 14.02-16.02.18

3 клас
Українська мова
 1. Змінювання іменників за числами: однина та множина ( с.114-117 впр.275,279- усно; 276, 277, 280-письмово, вивчити правило).
 2. Змінювання іменників за відмінками ( с. 117-119 впр. 281,282- усно; впр.283, 284 –письмово, вивчити відмінки).
 Математика
 1. с.103-104 (667,669, 673-усно; 668,670,672,674,675- письмово)
 2. с.105-106 (676, 677, 678, 681-усно; 679, 680,683,684-письмово)
 Літературне читання
1.с. 134-136 прочитати, переказати, виконати роботу в зошиті відповідно теми.
 Природознавство
1.Хто чим живиться. (с.115-118, зош.с.57)
2.Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. (с.118-120, зош.с.58)
2 клас Завдання на 01.02.-05.02.2016

Літературне читання 

Знайомство з творчістю українських поетів Катериною Перелісною, Миколою Вороним та Любов Забаштою.  Виразне читання поезій «Замерз», «Віхола», «Сніжинки», «Берізонька» (ст. 65-71). Одну поезію за власним вибором вивчити напам’ять.

Математика

Складання і розв’язування виразів з дужками. Взаємозв’язок  між множенням та діленням. Розв’язування виразів, вправ та задач на застосування таблиці ділення на 3. Виконати завдання в підручнику №547-577. Повторити вивчені таблиці множення та ділення.

Українська мова

Слова, які називають дії предметів Зв’язок дієслів з іменниками. Слова вдячності. Змінюваність дієслів за питаннями. Виконати в підручнику вправи на ст. 92-95.

Природознавство

Повітря та його властивості. Рух повітря – вітер. Уважно прочитати в підручнику ст. 85-89. Висновки вивчити напам’ять. Відповідати на запитання в кінці розділів.

Трудове навчання

Декорувати «таріль» – виконати аплікацію в крузі. Ст. 68-69.

Образотворче мистецтво

Мистецькі заняття дітей. Намалювати хлопчика або дівчинку за улюбленим мистецьким заняттям (графічні матеріали). Ст. 74-75.

Основи здоров’я

Один удома. Як уникнути небезпечної ситуації.  Ст. 61-64. Особливо уважно опрацювати правила «Якщо у двері твого будинку подзвонили», «Якщо задзвонив телефон» на ст. 62-63.

Зарубіжна література

Прочитати казку Енід Мері Блайтон «Знамените каченя Тім» (англійська казка).

Фізична культура

Щодня робити ранкову гімнастику. Грати в ігри на свіжому повітрі.

 

5клас. Завдання на 01.02.-05.02

українська мова.

69урок.Вимова приголосних звуків, їх класифікація за мякістю і глухістю; звукиΓ,Г.

Д/зст.103(запамятаймо) впр.239,248

70урок.Дисиміляція.Тексти різних типів. Д/з ЗДО

71урок.Спрощення в групах приголосних. Д/з утворення від іменників Запоріжжя, Овруч, Кривий Ріг в однокорінних прикметників, побудова з ними речення, тексту із даними словами.

72урок. Твір-розповідь у художньому стилі “Вірний приятель-найбільший скарб”(висловлювання)д/з переписати в зошит.

українська література

РЗМ.

37 урок.Побудова розповіді “Мої найяскаравіші враження від “Повісті минулих літ””(усно). Д/з письмово

38урок. Дослідження оповіді Похвала книгам із елементами роздуму. Д/з письмово, О.Олесь поезії з книги “Княжа Україна”

5 клас Музичне мистецтво. ст.88-93 прочитати

5 клас.Образотворче мистецтво.Опрацювати тему& 18 «Скульптура» . Д.з.  Створити скульптуру видатній  особі.

5 кл. Київщинознавство. Населення села, селища, міста(району) та його особливості. Д/З підготувати повідомлення про населення села Бобрик.

5кл. Історія. Коли і як утворилась сучасна українська держава. Д/З §19, виписати терміни завд. на с.134.

5 клас Російська мова

 1. « Діалог. Правила спілкування. Мовленнєвий етикет»-д.з. урок 33 впр. 289-291
 2. « Вимова та правопис слів із сполученнями цы, ци –д.з. урок 34 впр.301
 3. « Вимова та написання слів із сполученнями же, ше, це»-д.з.урок 35 впр.312

5 клас Зарубіжна література

 1. «Марк Твен « Пригоди Тома Сойєра»» -д.з. читати текст
 2. « Марк Твен « Пригоди Тома Сойєра»»-д.з. портрети та характеристики дітей у повісті
 3. « Марк Твен» д.з. порівняльна характеристика Тома і Гека (письмовий твір)

5 клас   труд.  Технологія безпечного користування побутовими електроприладами. Д.З. – Прочитати

5 клас   труд.  Культура споживання їжі. Етикет за столом.

Д.З. –  Поняття Етикету. Прочитати

  Інф.    Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Збереження зображень. Діалогові вікна, їх об’єкти . Інформаційні вікна.

Д.З.- ст. 87-96 – повторити,  ст. 97-100 – прочитати

  Інф.    Поняття графічного редактора.  Середовище растрового графічного

редактора. Д.З.- ст. 87-96  прочитати

5 клас  Природознавство

 1. Рухи Землі.Пори року.

Д.З. вивчити § 25

 1. Місяць – супутник Землі.

Д.З. § 26. Ст. 110 – 113.

5 клас  Природознавство

 1. Способи зображення Землі.

Д.З. вивчити § 27.

 1. Масштаб.

Д.З. § 27.

“Основи здоров’ я ”   5 клас

 1. Соціальне благополуччя . Право на здоров»я . Права дитини.

Д/з Знайти  і  ознайомитися  з правами та обов»язками учня.

Завдання з рідної мови, англійської мови, українськаї
ої літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

 6 клас Рідна  мова

Прикметник. Загальне значення.морфологічні ознаки(п.44 впр.355-362)

Д\З .П 44 впр.363-366

Групи прикметників за значенням( п.45 369-374)

Д/З П.45 впр.375.376

Ступені порівняння якісних прикметників(п.46 впр.379-385)

Д/З П.46 впр.386-388

Прикметники  твердої і м*якої груп (п.47 впр.389-392)

Д/З П.47 впр.394.395.

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

8 клас Рідна мова

Інфінітивні речення (п.21 впр.250-252)

Д/З П.21 Написати твір –опис «Зимовий вечір», використовуючи різні види односкладних речень.

Дієслівні односкладні речення

Д/З Придумати й записати по два односкладні речення  різних типів.

Називні речення

Д/З Скласти план до розділу «Односкладні речення»

Синтаксичний розбір односкладного речення (за підручником)

Д/З Написати твір-мініатюру» Бабине літо» , використати різні види односкладних речень.

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

9 клас Рідна мова

Підрядні допустові й наслідкові речення ( п.18 впр.212-216)

Д/З впр.217.

Тренувальні вправи ( впр.218-220)

Д/З впр.221-224.

Складнопідрядні  речення з кількома підрядними ( п.19 впр.225-228)

Д/З п.19 впр 230

Послідовна підрядність( п.19 с. 142  впр.231-233)

Д/З с.142 впр234

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

 10 клас Рідна мова

Переносне значення слів ё

Д/З Написати лист другові про переглянутий кінофільм

Тропи (епітет порівняння.гіпербола.алегорія)

Д/з Використовуючи тропи написати вітання

Тропи(метафора .метонімія.синекдоха.персоніфікація)

Д/З Зробити презентацію за темою

Антоніми Пароніми

Д/З Виписати з поетичних творів рядки з антонімами Скласти для однокласників завдання для перевірки знань

 Завдання на 01.02.-05.02.2016:

11 клас Рідна мова

Складне речення

Д/З Презентація « Складне речення»

Складне речення

Д/З Написати твір-мініатюру «Як тебе не любити .Бобрику мій» використати складні речення

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

6 клас Укр. література

Емма Андієвська  Казки.

Д/З с.111-113

Емма Андієвська Казки

Д/З  с.115-120

 

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

9 клас .Укр. література

Микола Гоголь.с213-222

Д\З Опрацювати стор підручника

Микола Гоголь с.223-226

Д/З Читати твори Миколи Гоголя

 Завдання на 01.02.-05.02.2016:

10 клас Укр..література

Михайло Коцюбинський «Інтермеццо»

Д/З Опрацювати сторінки підручника

«Тіні забутих предків» Зміст твору

Д\З Опрацювати сторінки підручника.

Завдання на 01.02.-05.02.2016:

11 клас Укр.. література

Українська  література 1940-50 років

Д\З Читати «Щоденник» О. ДОВЖЕНКА

О.Довженко «Зачарована  Десна» читати

Д\З Опрацювати стор.підручника

6 клас РІДНА МОВА

6 клас. Музичне мистецтво ст.112-117 прочитати.

6 клас. Образотворче мистецтво Намалювати кутовий інтер’єр своєї  кімнати або кухні. Стр.114-119

6 клас. Трудове навчання.Опрацювати тему.Вибір теми проекту. Робота з інформаційними джерелами. Визначення кращих ознак у виробах – аналогах.

6 кл. Історія. Практичне заняття «Стародавня Спарта». Д/З §35, скласти  кросворд.

6 кл. Історія. Греко-перські війни. Д/З § 37, заповнить хронологічну таблицю.

6 кл. Київщинознавство. Письменники-земляки. Д/З підготувати розповідь про письменника-земляка

6 клас Російська мова

 • «Урок розвитку мовлення. Художній переклад тексту з української мови російською». –д.з. перекладати тексти
 • «Найуживаніші прийменники»-д.з. урок 38 ст 129 впр.340
 • « Урок розвитку мовлення. Текст. Види тексту, діалог, монолог»-д.з. урок 41 ст 139“Основи здоров’ я”  6 клас1 Види рішень. Вплив реклами  на рішення  людини . Види реклами . Соціальна  і комерційна реклама.Д/ з Скласти рекламу якомусь продукту, речі.

6 клас   труд.      Пошук виробів з тонколистового металу Д.З.  «СОВОК»  схема, малюнок

Інф .            Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції . Д.З.   ст. 98 – прочитати.  Виконати практичну роботу №6

6 клас   труд.      Пошук виробів з тонколистового металу

Д.З.  Вироби аналоги – схеми, малюнки

   Інф .            Практична робота – «Перегляд зображень та змінення значень їх

властивостей .

Д.З.   ст. 98 – прочитати.  Виконати практичну роботу №6

Біологія   6 клас.

 1. Будова та функції листка.

Д.З. § 28.

 1. Внутрішня будова листка. Видозміни листка.

Д.З. § 29, 30, заповнити таблицю на ст.. 137.

Біологія   6 клас.

 1. Розмноження рослин.

Д.З. § 31.

 1. Квітка як орган статевого розмноження.

Д.З. § 32, заповнити таблицю на ст.. 147

Завдання з рідної мови, англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.

7 клас Завдання  на 01.02.-.5.02

Українська мова

57урок. Замітка дискусійного характеру. Д/з. т.12 УРМ ст.230

58 урок.Дієприслівник. Тест.  ЗДО. Повторити §27-31

Факультатив. Робота із словниками архаїзмів, історизмів

українська література 

35 урок. Біографія Б.Ленкова, творчий доробок.Д/з казка “Мишка”прочитати, перказати

36урок. Трагічна і комічна ситуації, їх роль у розкритті головної думки, моралі. Д/з відгук про казку для малих і великих “Мишка”

7 клас. Музичне мистецтво. Слухати музику на вибір та дати самостійно характеристику

___________________________________________________________________________

7 клас. Образотворче мистецтво. Знайти інформацію. Декоративне прикладне мистецтво. Вишивка. Ознайомитися з розвитком вишивки в Україні. Орнамент та символіка кольорів вишивки.

7 кл. Історія України. Розквіт культури Київської Русі. Д/З §17, завдання с. 109.

7 кл. Всесвітня історія. Франція. Д/З Написати твір-роздум «Чому Жанна д´Арк з´явилась у французькому, а не англійському суспільстві»

7 кл. Київщинознавство. Розвиток поштового зв’язку. Д/З Підготувати усну розповідь про розвиток поштового  зв’язку на Київщині.

7 клас Зарубіжна література

 1. «О.С. Пушкін. Дитинство та юність. Вірш «19 жовтня 1825 року»»-д.з. біографія Пушкіна, виразне читання вірша ст. 129-136
 2. «Уславлення ліцейської дружби в поезії Пушкіна» -д.з. ст. 137

7 клас Російська мова

 1. «Урок розвитку мовлення. Монолог. Анотація» -д.з. скласти монолог «Юність Пушкіна»
 2. «УРМ. Діалог. Відтворення прочитаних діалогів.»-д.з. детальний переказ діалогу з художньої літератури

7 клас  труд.     Технологія оздоблення виробу з деревини. Д.З.- Прийоми оздоблення

Інф.     Електронні таблиці. Табличний процесор Excell. Д.З. –  Електронні таблиці Excell – прочитати

7 клас  труд.     Технологія оздоблення виробу з деревини. Ознайомлення з професіями:

Столяр,Тесляр тощо.

Д.З.- Підставка під квіти, книги.

Інф.     Табличний процесор Excell. Уведення  та редагування даних в Excel

Д.З. –  Електронні таблиці Excell – прочитати

“Основи здоров»я”  7 клас ” Соціальне  благополуччя . Право на здоров»я . Права дитини.”

Д/з Знайти  і  ознайомитися  з правами та обов»язками учня.

Геометрія 7 клас

 1. Розв’язування задач

Д/з  №741

 1. Розв’язування задач.

Д/з №826, 825

 1. Прямокутні трикутники.

Д/з № 876

 1. Ознаки рівності прямокутних трикутників.

Д/з  №901

 1. Розв’язування задач

Д/з 14 завдань

Алгебра  7 клас

1 Розвязування вправ на винесення спільного  множника за дужку.

Д/з №226, 228

 1. Розв’язування вправ

Д/з№234.

 1. Множення многочлен на многочлен.

Д/з параграф 11, №342.

3 Розвязування вправ.

Д/з №343

 1. Розв’язування вправ

Д/з № 349

5 Розв’язування вправ

Д\з № 361.

 1. Розкладання многочленів на множники способом угрупування

Д/з п. 12,№ 406

Фізика 7 клас

 1. Інструктаж БЖД. Лабораторна робота №7. Визначення густини речовини.
 2. Розв’язування задач.

Д/з  Вправа 24, 2, 3

 1. Взаємодія тіл . Сила. Та одиниці сили.

Д/з п. 25

 1. Додавання сил, що діють вздовж однієї прямої

Д/з  п. 27

5 Закон Гука

Д/з Вправа 28 №9

6 Розв’язування  задач

Д/з Вправа 28, №10

Біологія  7 клас.

 1. Різноманітність ссавців.

Д.З. § 27, 28.( § 51, 52.)

 1. Різноманітність плацентарних ссавців.

Д.З. § 29,30. ( § 57, 58.)

Біологія  7 клас.

 1. Узагальнення і систематизація знань і теми « Різноманітність хребетних тварин».

Д.З. повт. § 18 – 30.( § 32 – 58.)

 1. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення.

Д.З. § 31.

Хімія  7 клас

Хімічні властивості кисню. Поняття про оксиди, окиснення.

Д.З. § 16. N 136, 138, ст. 110

Хімія  7 клас

 1. Взаємодія кисню з складними речовинами.

Д.З. § 18. ст.108 – 110, розв. N 140.

 

Завдання з рідної мови, англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.

8 клас Завдання на 01.02-0.5.02

Українськ мова.

69 урок.Зебособове речення, вираження головного челна в ньому. Інфінітивне речення. Д/з §18, довідник ст.62 (таблиця, за нею навести приклади інфінітивних речень)

70 урок. Дієслівні односкладні речення. Тренувальні вправи.Д/з ЗДО.

71 урок. Неповні та еліптичні речення. Тренувальні вправи. Д/з довідник (таблиця, аналогічні приклади)

72 урок. Односкладні речення з головним членом, співвідносним із підметом.Розрізнення називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком. Д/з §19,20. ЗДО. Впр.156(2),157,160(усно)

факультатив. Розрізнення текстів- розповідей, роздумів, описів та змішаного типу

Українська література.

35 урок. Б.Олійник. Біографія. Творчий дробок. Народне визнання сучасного українського поета. Поезії “Вибір”, “Ринг”- вічна проблена в життєвого видору, активної життєвої позиції. Філософія чину і мудрості у поезіях.

36 урок. Робота над аналізом поезій, висловлення власного судження. Д/з В.Підпалий біографія, вірш “Тиха елегія”, “Запросини”.

_________________________________________________________________________

8 клас. Музичне мистецтво. Підготуватися до тестів:  джаз, рок, естрадна музика

8 клас. Трудове навчання. Опрацювати тему. Вишивка як вид оздоблення текстильних матеріалів. Мережки – прозора лічильна техніка вишивання. стр. & 25. Д.з. виконати мережку «одинарний прутик»

8 клас.  Труд.  Основи проектної діяльності. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній металообробній промисловості.

Д.З.-  Методи проектування. Основи комбінаторики.

8 клас Креслення. Опрацювати тему. «Аналіз геометричної форми предмета». п. 5.4 Д.з.відпости на запитання стр. 78

8 кл. Історія України. Воєнно-політичні події 1649-1651рр.   Д/з §22, порівняльна таблиця: Зборівський договір/Білоцерківський договір

8 кл. Всесвітня історія. Річ  посполита. Д/З § 18, повідомлення «Люблінська унія»

8 кл. Київщинознавство.Декоративно-прикладні промисли сучасної Київщини. продовження культурних традицій минулого. Д/З Проаналізувати розвиток декоративно-прикладних промислів на Київщині.

8 кл. Історія України. Українська гетьманська держава. Д/З § 23, завдання в кінці параграфа

8 кл. Визначні постаті. Сподвижники великого гетьмана. Іван Богун, максим Кривоніс, Данило Нечай, Станіслав Морозенко.  Д/З підготувати реферат про одного із сподвижників Хмельницького на вибір

8 клас Російська мова

 1. « Читання мовчки, визначення теми і мікротеми тексту.» -д.з. за обраним самостійно текстом
 2. «Відокремлені означення, виражені дієприкметниковим зворотом» -д.з. впр.274

8 клас.  Труд.  Сучасні метолди обробки металу. Д.З.-  Електрифіковані знаряддя праці.

Біологія 8 клас

 1. Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні.

Д. з. § 31.

 1. Клас Хрящові риби.Загальна характеристика класу, особливості будови та життєдіяльності риб.

Д,З. § 32.

Біологія 8 клас

 1. Роль в екосистемах та господарське значення риб.

Д. з. § 23.

 1. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка.

Д,З. § 34. Л. р. N 11.

Хімія    8 клас

 1. Історичні відомості про спроби класифікація хімічних елементів.

Д.З. § 20.

 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Д.З. § 21.

Хімія    8 клас

 1. Будова атома: ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер. Нуклонне число.

Д.З. § 23. N 203.

 1. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи.

Д.З. § 24, 27.

Фізика 8 клас

 1. Сполучені посудини.

Д/з п. 26

 1. Виштовхувальна сила . Закон Архімеда.

Д/з п. 27 , Вправа 27,№ 2

 1. Розв’язування задач.

Д/з Вправа 27, №5.

4 Механічна робота.

Д/з п. 29.

 1. Потужність та одиниці її вимірювання.

Д/з п. 30.

Завдання з рідної мови, англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.
10 клас Психологія “Моя пізнавальна сфера- уява”
10 клас – Історія України             §26-27          завдання: п. 2,3
10 клас -всесвітня історія            §17                завдання:  п. 1,2
10 клас – правознавство               1§2                 завдання: п. 1,2,7

10 кл. Історія держави і права. Державний устрій та правова система українських земель. Д/З Знайти інформацію в мережі Інтернет про державний устрій та правову систему у ХІХ-поч.ХХ століття.

10 кл. Київщинознавство. Еколого-географічний практикум. Д/З підготувати повідомлення про екологічно-географічні умови рідного села

10 клас Виразне читання

 1. «Виразне читання байки»-д.з. виразне читання байок
 1. Захист Вітчизни 10 клас

Основні системи організму людини,їх функції.Травми систем та їх наслідки.Втрата свідомості.

 1. Побудова організму людини.
 2. Критичні системи організму.Вівторок
  1. Захист Вітчизни 10 клас
  2. Травми систем організму. Травми критичних систем та їх наслідки.
  3. Поранення. (Поняття про рану, класифікація ран.)

  Д.З. написати реферати.

 3. 10 клас     Труд.   Складання проекно – технологічної документації. Д.З. – Проект. Види проектів.  Інф.      Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій. Д.З. – ст.. 89-98 прочитати. Розробка слайдової презентації – Практ. Робота №4 Виконати
 4. 10 клас     Труд.   Інформаційні джерела та інформаційні технології ва проектній діяльності.Д.З. – Проект. Пошук інформаційних ресурсів в Інтернеті. Створеннясписку інформаційних джер  Інф.      ПрезентаціяД.З. – ст.. 89-98 повтори. Виконати розробку слайдової презентації

Біологія   10 клас

 1. Мітоз. Мейоз.

Д.З. § 28, 29.

Біологія   10 клас

 1. Обмін речовин і енергії в клітині – енергетичний і пластичний обмін.

Д.З. § 30.

Екологія (ф.)  10 клас

Загальні поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки. Безпека територіальних виробничих  комплексів ( підгот. реферати )

Екологія (ф.)  10 клас

 1. Безпека урбанізованих систем. Безпека геосистем. Категорія. Стандарти якості навколишнього середовища.

Хімія   10 клас

 1. Місце металічних елементів у Періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості. Д.З. § 17. N 164. Ст. 123.Хімія   10 клас
  1. Характерні хімічні властивості металів. Корозія, захист від корозії.

  Д.З. § 18. N 169.

Фізика 10 клас

1  Сила та імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Д\з  П 31, вправа 27,№1

 1. Реактивний рух ракети.

Д\з п. 32.

 1. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

Д/з п. 33, 34.

4.Повна механічна енергія.

Д/з п. 35, 36. Вправа 38, №1.

Завдання з рідної мови, англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.
9 клас – практичне право              §14                завдання після параграфу

9 клас –  Художня культура.  Опрацювати тему «Художня культура як духовне явище» стр. 144-153. Д. з Віднайти у різних джерелах (словниках, енциклопедіях в Інтернеті) і порівняти визначення слова «культура»

9 клас –  Креслення . Опрацювати тему «Призначення і особливості складальних креслень»  п. 11.1 Д.з. відпости на запитання стр.152

9 кл. Київщинознавство. Стародавні театральні дійства на київщині. Становлення професійного театру. Лесь Курбас і наш край. Сучасний театр Київщини. Д/З Характеристика театру на Київщині, повідомлення про Леся Курбаса.

9 кл. Історія україни. Україна в геополітичних планах Росії, Німеччини та Австро-угорщини в 2 пол. ХІХ ст.  Д/З § 30, завдання в кінці параграфа

9 кл. Всесвітня Історія. США у 1 пол. ХІХ ст. Д/З § 13, завдання на сс. 158-159.

9 клас Російська мова

 1. «Читання мовчки. Аналіз мовних особливостей тексту»-д.з. впр. 307
 2. « Аналіз засобів зв’язку в тексті. Висловлювання за картиною»-д.з. скласти усне висловлювання за картиною-пейзажем

9 кл.      Труд.   Комп’ютерна  Техніка та її використання для контролю і оцінки об’ектів. Д.З. – § 15-§16  ст.98-103 прочитати

Інф.     Працюємо в локальній мережі. Д.З. – Ст..193 – 209 Прочитати.. Виконати лабораторну роботу №4

Основи податкових знань   –  Якими бувають податки – §19-§20 Прочитати – конспект

9 кл.      Труд.   Основи проектної діяльності. Основи біоніки в проектуванні. Біонічні

формти у створенні предметного середовища та інтер’єру.

Д.З. – § 15-§18 прочитати

   Інф.     Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід в локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація

локальною мережею.

Д.З. – Ст..193 – 209 Повторити. Ст..210-215 Прочитати, конспект

Основи податкових знань   –  Характеристика податкової системи.

Д.З. – §19-§20 Повторити

Біологія  9 клас

 1. Будова і функції сечовидільної системи.

Д.З. § 46.

 1. Регуляція кількості води в організмі.

Д.З. § 47.

 1. Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

Д.З. § 48,44.

Біологія  9 клас

 1. Етапи онтогенезу людини. Формування статевих ознак.

Д.З. § 53.

 1. Будова статевих органів.

Д.З. § 51, 52.

 1. Розвиток статевих клітин.

Д.З. § 50.

Хімія  9 клас

 1. Етилен і ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули. Фізичні властивості.

Д.З. § 22, ст.. 142 – 144.

 1. Хімічні властивості вуглеводів.

Д.З. § 22, ст. 144 – 148, N 9. ст. 149.

Хімія  9 клас

 1. Хімічні властивості вуглеводів,реакція заміщення,приєднання водню,галогенів.

Д.З. § 22, 20.повт. Табл. 6. ст.. 135.

 1. Поняття про полімери. Застосування полімерів.

Д.З. § 23, N 3, 4. ст. 155.

Фізика 9 клас

 1. Електричний струм у металах.

Д/з Розв’язати № 957.

2.Електричний струм у розчинах електролітів

Д/з № 1000.

3 Закони електролізу.

Д/з №1001ю

4 Розвязування задач.

Д\з № 1005

5 Електропровідність напівпровідників.

Д/з № 1024, 1041.

 1. Електричний струм у газах.

Д/з № 1014, 1015.

Алгебра 9 клас

 1. Розв»язування нерівностей методом інтервалів.

Д/з  №741

2 Розвязування вправ.

Д/з № 801

3Розв’язування вправ

Д/з №844

4Системи рівнянь із двома змінними.

Д/з № 902.

 1. Розвазування вправ.

Д/з  №906

 1. Розв’язування вправ.

Д/з № 912.

Геометрія 9 клас

 1. Переміщення та його властивості.

Д/з № 326.

2 Розвязування вправ.

Д/з № 331.

3Центральна та осьова  симетрія.

Д/з № 342.

4 Розвязування вправ.

Д/з №349.

5.Розв’язування вправ.

Д/з №352.

 • Поворот і паралельне креслення

Д/з № 380

 1. Розв’язування вправ.

Д/з № 374.

Завдання з рідної мови, англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.

11 клас Психологія “Професійна орієнтація”

11 клас – Історія України             §19-20           завдання: табл. 1, п, 3,4
11 клас – всесвітня історія           §15                 завдання: 3,4
11 клас –  Технології . Опрацювати тему «Розробка (за допомогою електронної програми3DHOME) ескізу жилого приміщення відповідного стилю та призначення» Д. з. Розробити ескізний малюнок виробу.

11 клас Художня культура. . Опрацювати тему «скульптура» стр.38-43.Д.з. Відповісти на запитання для самоконтролю та  самоперевірки стр. 43-44

11 клас –  Художня культура.  Опрацювати тему. «Архітектура». стр. 5-36 Д.з. Відповісти на запитання для самоконтролю та самоперевірки стр. 36-37

11 кл. Київщинознавство. Проблема відновлення екологічного стану територій, які знахлдяться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Д/З: підготувати реферат «проблема відновлення екологічного стану територій, які знахлдяться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС»

 1. Захист Вітчизни 11 клас

Профілактика інфекційних захворювань.

Профілактика щеплення (вакцинація) та методи їх виконання.

 1. Захист Вітчизни 11 клас

Профілактика інфекційних захворювань.

Антимікробні препарати аптечки індивідуальної АІ-2,умови і порядок їх застосування.

11 клас  Економіка  Витрати виробництва та прибуток підприємства. Д.З. – Опрацювати

   Інф.  Засоби створення веб- сайтів. Поняття веб-сайту. Д.З. – Автоматичні, безкоштовні системи створення веб-сайту

11 клас  Економіка  Управління підприємством. Методи управління. Функції

менеджменту.

Д.З. – Опрацювати

Інф.  Основи веб- дизайну.

Д.З. – Практична робота _Автоматичне створення  веб – сайт

Біологія   11 клас

 1. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань.

Д.З. § 29.

Біологія   11 клас

 1. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем

Д.З. § 30.

Хімія   11 клас

 1. Альдегіди. Склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група.

Д.З. § 24.

Хімія   11 клас

 1. Хімічні властивості альдегідів. Реакції окиснення і відновлення. Добування етаналю. Застосування.

Д.З. вивч. Хімічні властивості альдегідів.

Фізика 11 клас.

 1. Розв’язування задач

Д/з № 730.

 1. Перетворення енергії в коливальному контурі.

Д/з №806

 1. Вимушені коливання. Резонанс.

Д/з №829.

 1. Утворення і поширення електромагнітних хвиль.

Д/з № 872.

 1. Швидкість поширення. Довжина й частота електромагнітних хвиль.

Д/з № 933.

 1. Розв’язування задач.

Д/з №986, 987.

 1. Розв’язування задач.

Д/з № 988

 1. Розв’язування задач.

Д/з №1057.

 1. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль у різних діапазонах часто.

Д/з № 1095.

 1. Принцип дії радіоелектронного зв’язку.

Д/з №1191.

 1. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація..

Д/з Вправа1255

Географія

6 клас: Атмосферний тиск. Вітер. §29-34, ст.116-138
*7клас: Австралія. §36-38,ст.149-159
*8клас: Мінерально-сировинні ресурси України. §17-19, ст.87-100
*9клас: Транспорт України. §27-32,ст.160-185
*10 клас: Країни Азії. §32-36, ст.212-239

Завдання з рідної мови, англійської мови, української літератури, зарубіжної літератури, математики див.нижче.

1 клас

Навчання грамоти

 • Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів.Опрацювання тексту. Словниково-логічні вправи. Звук «г», позначення його буквою «ге». Читання складів,слів. с.108-111
 • Письмо великої букви Б, складів та речень з нею. Письмо малої букви г. Написання складів та слів із нею. Зош. с.7,8
 • Закріплення звукового значення букви «ге». Опрацювання вірша А.Камінчука «Гарбузи». с.112-113
 • Письмо великої букви Г. Написання складів, слів із нею. Зош. с.9
 • Звук «т», позначення його буквою «те». Читання складів, слів. Розподіл слів на семантичні групи. Опрацювання вірша О.Орача. с.114-117
 • Письмо великої букви Г та малої ге.. Написання слів, словосполучень і речень з цими буквами. Зош. с.10,11
 • Звук «ч», позначення його буквою «че». Читання складів та слів. с.118,119
 • Письмо малої букви «че». Написання складів, слів та речень. Зош.с.12
 • Закріплення звукового значення букви «че».Опрацювання вірша К. Перелісної «Чебрець». Скоромовка. с.120,121
 • Письмо великої букви «Че», складів та слів із нею. Зош. с.13

Математика

 • Складання та розв’язування задач. Кругові вирази. с.70
 • Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі. Розв’язування прикладів і задач на застосування табличного додавання і віднімання. с.71,72
 • Таблиці додавання та віднімання чисел 8,9. с.73
 • Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання. Літр. Додавання і віднімання в межах 10. с.74,75

Природознавство

 • Для чого потрібні свійські тварини? с.74,75
 • Хто такі комахи? Як живуть мурахи? с. 76,77

   Основи здоров’я

 • Піклування про здоров’я в сім»ї. с. 60-62

    Трудове навчання

 • Аплікація з паперу. Виготовлення композиції (золота рибка). с.43-45

    Образотворче мистецтво

 • Казкова фортеця. Виконання аплікації (кольоровий папір). с.68-71

    Фізична культура

 • Катання на лижах. Повороти на місці переступання навколо п»ят і носків лиж.
 • Зимові рухливі ігри на свіжому повітрі.
 • Повороти на місці переступання навколо п»ят і носків лиж. Пересування на лижах ступаючи та ковзним кроком.

2 клас

Читання
Сторінки з життя Лесі Українки. Леся Українка «З гір на долину», «Барвіночку мій хрещатий». Ст. 58-59.

Вступ до теми. Сторінки з життя Олександра Олеся. «В небі жайворонки в’ються», «Ліс восени» – виразне читання поезій.  Складання розповіді на тему «Як співає жайворонок?» ст. 60.65.

Математика
Вивчити таблицю множення числа 3, таблицю ділення на 3. Виконати завдання 516-546 на сторінках підручника 81-86 (за змогою).

Українська мова
Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикметників за зразком «один-багато». Прикметники близькі за значенням. Виконати завдання на ст. 86-91 підручника. Вивчити правило про прикметник.

Природознавство
Ознаки весни. Весняні місяці – вивчити напам’ять. Вести календар спостережень за живою і неживою природою. Опрацювати сторінки в підручнику ст. 82-84.

Трудове навчання
Намалювати різні види орнаменту (орнамент в смужці, орнамент в квадраті). Прочитати ст. в підручнику 64-67.

Образотворче мистецтво
Виконати гуашшю композицію «Лижники» або «Дитячі розваги взимку. Перед роботою уважно ознайомитися з сторінками підручника 68-71.

Основи здоров’я
Опрацювати в підручнику ст. 58-59 з розділу «Будь обережним». Відповісти на запитання в кінці розділу.

Зарубіжна література
Сторінками улюблених казок. Навчитися переказувати свою улюблену казку.

Фізична культура.
Зимові ігри і розваги на свіжому повітрі

Завдання з  англійської мови див. нижче.
3 КЛАС

Домашні завдання було відправлено в СМС. Курсивом виділено   д/з на 01.02-05.02. З приводу індивідуальниїх консультацій звертайтеся за телефоном.

Літературне читання

Легенди. Байки. П’єси. Д/з с. 84-99 чит., переказ. твори

Відповісти на питання на с.99. Виразно читати с. 100-101

Українська мова

Частини мови. Повторення знань про частини мови: іменник, прикметник. дієслово. Службові слова. Іменник як частина мови. Іменники, що означають назви істот і неістот. Іменники – власні та загальні. Д/З впр.247,248,249,253,254,255, прав. на с. 101, 104.

Поняття предметності. Пряме й переносне значення іменників. Рід імеників. Д/З впр. 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 268, 269.

Математика

Усне віднімання круглих чисел із переходом через розряд виду 420-70. Віднімання трицифрових чисел виду 650-290. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Віднімання трицифрових чисел виду 600-270. Задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків. Периметр трикутника. Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Д/З  №562-588, 590-605.

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел.  Прості задачі на додавання й віднімання. Види трикутників. Дії з іменованими числами. Д/З ПРАВ. С. 95, № 607,608,610, прав. у № 616,№ 617,619, поясн. у впр. 624, 626,628, 630, 632, поясн.у № 633, №634,635,636,638,642,644,648,650, розгл. № 651, № 657, 656.

Природознавство

Умови розвитку рослин. Як виростити нову квітку без насіння. Практична робота: розмноження кімнатних рослин. Д/З с. 87-90, практ. роботу викон.

Д/З с.91-100 чит. й переказувати

Я у світі

Співпраця. Правила дружної роботи. Вимоги до спільної гри, праці, навчання в групах, у класі. Правила культурної поведінки.  Д/З с.66-73

Правила культурної поведінки. Д/З с. 70-73

Трудове навчання

Квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг. Практична робота: виготовлення квітів та фігурок тварин технікою квілінг. Д/З виготовити роботу в техніці квілінг “Заєць під квіткою” тощо.

Робота з текстильними волокнами та нитками. Виготовлення іграшок з ниток

Образотворче мистецтво

Ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва. Д/З :Створення за бажанням пейзажу, портрета чи натюрморту (улюблені художні матеріали).

Жанри образотворчого мистецтва. Створення пейзажу (акварель)

Основи здоров’я

Правила користуванням водогоном. Про правила пожежної безпеки. Д/З с. 71-80

Щоб не сталося пожежі Д/З чит. с.81-84

Інформатика

Презентація та слайди. Середовище редактора презентацій

Ознайомитися по можливості з програмою MS POWER POINT на комп.

Морально-етичне виховання

Доброта і любов. День Святого Валентина

Фізична культура

Одяг і взуття для занять на лижах. Правила техніки безпеки під час занять лижною підготовкою. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальмування. Пересування на лижах до 1000 м різними ходами.

Завдання з  англійської мови див. нижче.
4 КЛАС

 

 

 

 

Завдання на 01.02-05.02 :

Математика№504,505,512,513,521,522,532,533,542,543,551,552,560,561

Старий підручник. Правила вивчити.

Укр. моваВпр.257,261,265,269,273,279(278) вивчити правила

Літ. ЧитанняМ.Слабошпицький«Славко і жако» с.83-89 виконати завдання з підручника і відповідати на всі питання.

Василь Чухліб «Гойдарики. Дикі каченята» с.90-93

О. Донченко «Лісничиха» с.94-103 вивчити уривок напам’ять другий абзац.

Природознавство«Антарктида-найхолодніший материк»

«Рослинний і тваринний світ Антарктиди»

Проект «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити.»

Я у світіс.76-80  Турбота кожного про оточення

С.81-84 Турбота кожного про довкілля

Трудове навчанняПлетіння с.38,с.40, с.39

Образ. мистецтвоМорські фантазії с.23,

Караван у пустелі с.30

Космічні прибульці с.32

Основи здоров’яПоведінка під час масових шкільних заходів. Як поводитися в натовпі с.100-104, 105-109

ІнформатикаЯк шукати в інтернеті інформ. матеріали с.87-90

Які веб-сторінки та сайти для дітей в інтернеті с.91-94

Фізична культураОдяг і взуття для занять на лижах. Правила технікибезпекипід час занять лижноюпідготовкою. Лижні ходи, спуски, підйоми, гальмування. Пересування на лижах до 1250 м різними ходами.

 

Математика

Тема «Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу» новий підручник №581, 582

Тема «Правило обчислення площіпрямокутника та йогозастосування»новий підручник №591, 592

Тема «Обчислення площі прямокутника.Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника»новий підручник №600, 601

Тема «Одиниці вимірювання площі»новий підручник №607,608

Старий підручник №465-497 прочитати і виконати ;

Укр.мова

Тема «Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст» домашнє завдання Впр.236;

«Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Складання тексту-розповіді за поданим початком» д.з.Впр.240, 244;

«Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам» д.з.Впр.248;

«Розбір прикметника як частини мови» д.з.Впр.252

Літ. читання

Тема.Жанри прози. Оповідання. Є. Гуцало «Дитинство…», І. Сенченко «Скажіть. Будь ласка, чи є у вас молодша сестра…» с.73-74 виразно читати в особах

Б. Грінченко «Ксеня» с.74-79 виразно читати в особах

В. Нестайко «Троє за парканом» с.79-83 виразно читати, відповідати на питання.

Природознавство

Тема.Австралія – найсухіший материк.

Рослинний і тваринний світ Австралії. Д.з. розповідати про рослину або тварину Австралії.

Я у світі

«Ознайомлення громадськими обов’язками» с.61-71 вивчити;

«Основні символи держави» с.72-75відповідати на пит.

Трудове навчання

«Робота з сучасними штучними матеріалами» виготовлення виробу із штучних матеріалів

Образ. мистецтво

Виконання композиції «Зимова річка»

Основи здоров’я

«Дії при пожежі» чит.

Інформатика

«Безпечний інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів»вивч.

 Англійська мова

2 клас Англійська мова

 1. «Пори року» -д.з. впр.7 ст 65, вивчити слова
 2. «Погода»-д.з. впр.6 ст 67 написати пр себе
 3. «Зима. Погода взимку»-д.з. впр.5,6 ст 69 вивчити слова

3 клас Англійська мова

 1. « Свята. Моє улюблене свято» – д.з. впр. Впр 2, 5 ст. 70-71 вивчити слова
 2. «Вечірк з приводу дня народження» – д.з. впр. 5 ст. 73

4 клас Англійська мова

 1. « Час. Запрошення»-д.з. впр.6 ст.79 письмово
 2. «Визначення часу» -д.з. впр. 3 ст 81 читати діалоги

5 клас Англійська мова

 1. « Яка сьогодні погода» -д.з. впр.6 ст 101 написати про погоду
 2. «Моя улюблена пора року»-д.з. впр.6 ст. 102 вивчити слова
 3. « Погода в Англії та Україні»-д.з. впр. 6 ст. 105 вивчити діалог
 4. «Літні канікули»- д.з. впр.6 ст 107 написати відповідь на листа

6 клас Англійська мова

 1. «Спорт у нашому житті»-д.з. впр.6 ст 80 вивчити слова
 2. « Спортивні клуби» -д.з. впр.4 ст.82 повторити теперішній простий час
 3. «Ми любимо спорт» -д.з. впр.7 ст. 82 модальнеі дієслова

7 клас Англійська мова

 1. «Види спорту»-д.з. впр.4 ст 79 вивчити слова
 2. «Спорт»- д.з. впр.4 ст 80
 3. «Олімпійські ігри»-д.з. впр.5 ст 83 читати текст

8 клас Англійська мова

 1. «Шкільні предмети» -д.з. впр.2 ст 67
 2. «Школи у Великобританії» д.з. впр.1 ст 68 читати
 3. «Шкільна освіта України» -д.з. впр.2 ст 70

9 клас Англійська мова

 1. « Як технології впливають на наше життя»-д.з. впр 6, 7 ст 96 письмово
 2. « Підтримуйте зв’язок» -д.з. впр.6 ст 100 вивчити слова
 3. «Підтримуємо зв’язок»-д.з. впр. 9 ст 102 вивчити правила

10 клас Англійська мова

 1. «Родинне обійстя» д.з.ст 153 вивчити слова
 2. «Моя кімната»-д.з. описати свою кімнату
 3. «Будинок моєї мрії»-д.з. впр.2 ст 154 вивчити
 4. « Теперішній та минулий простий час»-д.з. повторити правила
 5. « Розвиток діалогічного мовлення»-д.з. скласти діалог про свій будинок

11 клас Англійська мова

 1. «Географічне положення Канади» -д.з. ст. 128 вивчити слова
 2. « Світова культурна спадщина Канади» -д.з. ст..133 написати твір
 3. «Українська діаспора в Канаді»-д.з. ст..142 написати доповідь
 4. «Австралія сьогодні» -д.з. ст.. 144 вивчити лексику
Математика 

5 клас. Математика

 1. Порівняння звичайних дробів по координатній прямій. Виконати №984.
 2. Правильні і неправильні дроби. Виконати №1015.

3 Мішані числа. Виконати №1038.

 1. Розв’язувати вправи №1041-1045.
 2. Додавання й віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Виконати №1046-1047

8 клас. Алгебра.

 1. Квадратні корені. Дійсні числа. Виконати №494-496
 2. Функція у=х2. Виконати №478-480
 3. Розв’язування вправ №499-501

8 клас. Геометрія

 1. Теорема Піфагора та її наслідки. Виконати №425-427
 2. Розв’язування задач № 428,429,436

6 клас. Математика

 1. Додатні та відємні числа. Число «0». Виконати №845-847
 2. Координатна пряма Виконати №861-863
 3. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа. Виконати №890
 4. Розвязування вправ №891-892

10 клас. Алгебра і початки аналізу

 1. Радіанне вимірювання кутів. Виконати №488-492
 2. Розвязування вправ № 495-497
 3. Тригонометричні функції числового аргументу. Виконати №512-514

10 клас. Геометрія

 1. Перпендикулярність прямої і площини-довести перпендикулярність прямої і площини №346
 2. Перпендекулярність прямої і площини- Виконати №347
 3. Розвязування задач №348-351

11 клас Алгебра і початки аналізу

 1. Повторення вивченого матеріалу. Повторити 1 параграф, №15.1-15.2
 2. Первісна. Вивчити параграф 24 Приклади 1-3 ст 238-242
 3. Розвязування вправ №24.1-24.2

11 клас. Геометрія

1.Тіла і поверхні обертання. Конус. Зрізаний конус. Повторити параграф 24-25. Вивчити параграф 26

 1. Розвязування задач №980-984
 2. Розвязування задач №985-987
Рідна мова, українська література, зарубіжна література

6 клас РІДНА МОВА

Не з іменниками.(п 41. впр.325-330)

д\з  п.41 впр.331.332.

Букви е .и .і  в суфіксах –ечок.- ечк.-ичок.-інн(я).-инн(я).-ив(о).ев(о). ( п.42 впр.ззз-338)

Д\з п. 42 впр.339.340.

Написання   і   відмінювання чоловічих та жіночих  імен по батькові  та  прізвищ  іменникової форми .(п.43.впр342-345).

Д\з п.43.впр. 346.

Тренувальні вправи (п.43  впр 347- 352)

Д\з впр.353.354

8 клас РІДНА МОВА

Односкладні речення ( с107-108 впр.224 п .17 впр. 225-228 )

Д\з п. 17 впр.230

Неозначено-особове речення (п. 18 впр.231-235)

Д\з п. 18 впр.236.

Узагальнено-оособове речення( п.19 впр.  237-241)

Д\з.п. 19 впр.242 .243

Безособові речення (п.20 впр. 244-246)

Д\з п 20 впр.247

9 клас РІДНА  МОВА

Обставинні підрядні  речення  Підрядні порівняльні

Д\з Скласти висловлювання ..Мої улюблені квіти,, використавши 3-4  складнопідрядні речення

Підрядні речення мети і причини .

д\з  Написати творчу роботу ..Що я можу зробити для України..(використавши  складно підрядні речення)

Підрядні речення місця і часу.

Д/з  Опрацювати  теоретичний матеріал . Скласти по два СПР з підрядними місця і часу.

Підрядні речення умови .

Д\з Опрацювати теоретичний матеріал .З худ. л. виписати  виписати СПР умови

10 клас рідна мова

просторічні та діалектні слова.

Д\з  Записати 10-15 просторічних слів  шкільного вжитку.

Неологізми

Д\з. Підготувати повідомлення ..Нові слова і вирази в укр. мові..

11клас РІДНА МОВА

Типи підрядного звязку в словосполученні .Словосполучення повні і неповні.

Д\з З худ . л. виписати речення .зробити синтаксичний розбір словосполучень

Речення як основна синтаксична одиниця.

Д\з Опрацювати теоретичний матеріал. Побудувати лінгвістичне повідомлення про речення.

6 клас укр. література

Оксана  Іваненко .Повідомлення ..Друкар книжок небачених..

Д\з  Прочитати повість .

Жанрові та композиційні  особливості повісті

Д\з Відповіді на запитання .

7 клас. Українська література

33урок. О.Стороженко, гумористичні твори. Оповідання “Скарб”- морально-етичні проблеми.

Д/з: М.-Л на ст.142-147. Завдання ст.148

34 урок. Гумористичне, викривальне зображення головного героя Павла.

Д/з: Т.Л: гумор, сарказм, сатира, характеристика персонажів оповідання.

9 клас. укр.література

Література укр. романтизму.

Д\з с.173-176

Маркіян Шашкевич- зачинатель нової укр. літератури

Д\зс.205-209.

10 клас укр. література

Борис Грінченко. Оповідання ..Каторжна..

Д\з Прочитати оповідання .

Михайло Коцюбинський  ,.Тіні забутих предків

Д\з  Знати зміст .У чому трагічність долі героїв твору.

11 клас укр. література

Еміграційна література

Д\з с171-1743

Іван Багряний ..Тигролови..

Д\з с182-189

медицина

Зарубіжна література  6 клас

1.Антон Павлович  Чехов. Життя і творчисть. Чехов і Україна.  «Хамелеон». Викриття підлабузництва в оповіданні.

Д/з Опрацювати біографію Чехова. Прочитати твір « Хамелеон».

 1. А. П. Чехов « Товстий і тонкий» . Як не втратити людську гідність. Поняття   про гумор,  іронію, антитезу.

Д/з Прочитати твір «Товстий і тонкий». Вивчити терміни:  гумор, іронія  антитеза.

Зарубіжна  література  8 клас

 1. Із західноєвропейської поезії.

Провансальські трубадури. Джауфре  Рюдель. Бертран  де Борн.

Д/з  Опрацювати с. 133-136. Проаналізувати « Канцону»  Джауфре Рюделя.

 1. Лірика вагантів

Д/з Опрацювати с. 137- 141; відповіді на запитання   № 4- 6, с. 141

Зарубіжна література  9  клас

 1. Генріх Гейне – німецький поет  – романтик «Книга пісень»

Д/з  Опрацювати  с. 136 – 141. Написати хронологічну таблицю  Г. Гейне.

 1. Із « Книги пісень» ( поезії  Г. Гейне « Чому троянди немов не живі », «Коли розлучають двоє»,

« Вечірні промені ясні» )

Д/з  Вивчити напам»ять  вірші  Г. Гейне ( на вибір)

Зарубіжна література  10 клас

 1. Лев Толстой . Життєвий і творчий шлях письменника

Д/ з  Опрацювати  біографію Льва Толстого. Написати хронологічну таблицю

 1. Лев Толстой «Анна Кареніна». Система образів роману.

Д/з Прочитати першу та другу частини твору «Анна Кареніна».

Зарубіжна література  11 клас

1Бертольд  Брехт – видатний  німецький письменник. «Епічний театр» Брехта

Д/з  Опрацювати  біографію  Брехта. Написати хронологічну таблицю Брехта

 1. Проблематика та художні особливості п»єси  «Життя Галілея»

Д/з Прочитати  п»єсу « Життя Галілея».

Українська мова та література

5 клас

Укр..мова

65 урок

Орфограмма, орфографічний словник, орфографічна помилка

Д/З текст-реклама «Орфографічний словник»(усно); типи орфографічних помилок(письмово)

66 урок

Тренувальні вправи.Складання повідомлення «Типи словників»

Д/З До оповідомлення підібрати крилатий вислів, висловлювання письменників

67 урок

РЗМ. Твір-опис окремих предметів у худ.стилі.

Д/З твір записати в зошит «Подарунок воїнів АТО»

68 урок

Тренувальні вправи по фонетиці, графіці, орфоепії.

Д/З Усне повідомлення по даних розділах.

Укр.Література

34 урок

Найдавніший літопис «Повість минулих літ». Літописні оповіді : «Три брати…», «Святослав укладає мир..», ТЛ-літопис

Д/З Оповідь «Смерть Святослава» опрацювати сторінки 156-158, переказувати ст..158-161

35 урок

Літописьні оповіді: «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів…», «Похвала книгам»

Д/З Переказувати 161-164 ст., завдання на сторінці 165

36 урок

РЗМ Усне переказування літописних оповідей

Д/З Переказати одну з оповідей

7 клас

Українська мова

55 урок

Дієприслівник : вид, час ; творення дієприслівника. Розбір  як особливої форми дієслова.

Д/З параграф 30, 31 вправа 306 усно, 308 письмово

56 урок

Не з дієприслівниками. КМ «Дієприслівник»

Д