120x90ua

 

Картинки по запросу на допомогу батькам

Ваша дитина скоро піде до школи.  Усі чекають цього моменту і рідні мріють,  щоб вона навчалася із задоволенням, радістю, старанністю. Але чи все ви зробили для цього? Чи готова дитина до навчання у школі? Чи достатньо розвинуте її мовлення? Від цього залежать її успіхи під час засвоєння предметів шкільної програми. До 5 років мовлення дитини має бути сформованим: вона повинна правильно будувати фразу, чітко вимовляти усі звуки рідної мови, словниковий запас має становити 2500-3000 слів. Якщо дитина має певні порушення, вона повинна відвідувати заняття логопеда. На занятті проводиться робота з подолання вад мовлення за спеціальною програмою. Дитина вчиться керувати мовленнєвим диханням, рухами артикуляційного апарату для правильної вимови звуків.
Пам’ятайте, це складна і кропітка праця. Не вимагайте від дитини, щоб вона одразу правильно використовувала поставлений звук у повсякденному мовленні. Спираючись на завдання логопеда, дитина має багато разів повторювати звук у складах, словах, реченнях, віршах. Лише після цього звук з’явиться у повсякденному мовленні. Вірші, які насичені вивченим звуком, потрібно прочитати дитині, обговорити разом з нею зміст. Якщо дитина швидко запам’ятовує вірші, необхідно повторити вголос кілька разів, аби дитина звикла вимовляти потрібний звук.
Треба пояснити дитині, що наша мова складається зі слів, а слова зі звуків. Якщо один звук зникне зі слова, воно позначатиме зовсім інший предмет (кролик – ролик, сопілка – спілка). Теж саме відбувається, якщо неправильно вимовляється звук (рак – лак, зірка – сірка).
Тому потрібно добре слухати і вимовляти правильно всі звуки. Шановні батьки, лише з вашою допомогою ми разом зможемо допомогти дитині подолати вади мовлення. Мова – невичерпне джерело розумового розвитку дитини, скарбниця всіх знань. Слово виховує, навчає і розвиває дитину. Під впливом мови вдосконалюються її відчуття і сприймання, збагачуються знання про навколишній світ.
Важлива роль у формуванні особистості дитини, зокрема, в розвитку її мовлення, належить сім’ї. Адже перші слова, перші речення мале вимовляє у колі близьких людей – батька, матері, бабусі. Однак, дехто з батьків вважає, що дитина навчається літературної мови лише у школі і не звертає належної уваги на формування мовлення дітей у дошкільному віці. Навчання мови починається не тоді, коли дитині дають буквар, а змалечку, коли вона вимовляє перші слова. Дорослі мають прагнути забезпечити правильний мовленнєвий розвиток дитини і починають його вже з перших місяців її життя. Правильне мовлення допомагає дитині налагоджувати контакти з іншими дітьми, вільно висловлювати свої думки та бажання, сприяє успішному навчанню у школі. Дитину треба навчити правильно вимовляти звуки у словах і ставити наголос, користуватися відповідною інтонацією та правильно дихати під час промовляння. Дошкільнят навчають правильно узгоджувати слова в реченні (за родом, числом та відмінком), належним чином вживати різні частини мови, будувати речення. У дітей дошкільного віку треба виховувати й загальну культуру мовлення, вміння слухати звернене до їх мовлення, дивитися в очі співрозмовникові, не перебивати дорослих, не втручатися в їхню розмову. Батьки не мають права залишатися байдужими до мовленнєвих вад своїх дітей. У колі сім’ї дорослі розуміють малюка з півслова і він почувається спокійно. Але минають роки, розширюється коло спілкування дитини,  і ці вади стають на перешкоді налагодження контактів з однолітками, спричиняють певні ускладнення. Дитина стає мовчазною, сором’язливою, відлюдькуватою. Недостатньо розвинене мовлення, бідність словникового запасу негативно впливають на загальний розвиток дитини.

Картинки по запросу батьки з дітьми картинки

Шановні батьки! Використовуйте кожну вільну хвилину для розмови з дитиною. У жодному разі не повторюйте неправильну вимову дитини. Пам’ятайте, що дитині потрібно чути лише правильне мовлення дорослих. Стежте за мовленням дітей, своєчасно виправляйте недоліки, граматичні помилки. Пам’ятайте, що головними співрозмовниками для дитини є її близькі.
Зверніть увагу на можливі логопедичні порушення у вашої дитини. Відомо, що в теперішній час вся система шкільного навчання побудована на розумінні учнями усного та письмового повідомлення. При свідомім читанні ми отримуємо розуміння інформації, смислової та ідейної сторін твору. Без даних навичок читання книг не має ніякого змісту.
Задача логопеда  – допомогти школяру оволодіти цим. Для цього він використовує різні методи: бесіду, оповідання, екскурсію, демонстрацію картин, ілюстрації, відеоматеріали. Важливе значення має робота над незнайомими та складними для розуміння словами і виразами. Молодший шкільний вік – це особливий період в житті людини, коли засвоюються різні види діяльності, але головною є серед них учбова. Якщо у дитини є порушення мови, то необхідно звертати увагу на дані психолога, невролога, окуліста, які допоможуть з’ясувати причини та структуру мовного порушення. При обстеженні робиться акцент на фізичний розвиток і здоров’я дітей, від яких залежить увага і загальна працездатність. Логопедичне обстеження базується на показниках педагогічного обстеження, в ході якого оцінюється пізнавальний розвиток, запас елементарних математичних уявлень.
Повинні бути єдині вимоги і логопеда і батьків. Не всі сім’ї в повній мірі реалізують весь комплекс можливостей надання допомоги дитині в подоланні мовних порушень. Причини різні: одні сім’ї не хочуть брати участь в логопедичній роботі, інші – не знають, як надати допомогу дітям, треті – не розуміють, для чого це потрібно.  У всіх випадках необхідна кваліфікована допомога психолога і логопеда.
Вчитель-логопед: Сабада І.В.

Картинки по запросу батьки з дітьми картинки