Картинки по запросу учнівське самоврядування це

Учнівське самоврядування – це об’єднання учнівської молоді, яке забезпечує самостійно або через представницькі органи вирішення ряду важливих питань щодо організації навчально-виховного процесу та соціального захисту учнів.

                       

       

Теми засідань ради учнівського самоврядування

Дні проведення засідань — 2-й і 4-й четвер місяця.
Вересень
Перше засідання

 1. Визначення структури ради на навчальний рік. Розподіл обов’язків серед членів ради.
 2. Затвердження плану проведення засідань ради на І семестр.
 3. Визначення завдань щодо роботи комітетів на навчальний рік. Затвердження планів роботи комітетів на новий рік.
 4. Визначення структури шкільного самоврядування.
 5. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на вересень.

 

Вересень
Друге засідання

 1. Роль ради у підготовці та проведенні десанту допомоги пристарілим людям . Волонтерський загін “ Надія”
 2. Відзначення Дня працівника освіти в НВК. Співпраця з колек­тивами класів у проведенні дня самоврядування на честь цього свята.
 3. Результати рейдів-перевірок, огляду-конкурсу куточків та озеле­нення класних кімнат.
 4. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на жовтень.

 

Жовтень
Перше засідання

 1. Визначення основних напрямів роботи, яка протягом навчально­го року має здійснюватися на повному самоврядуванні.
 2. Підготовка до правового брейн-рингу.
 3. Підсумки Дня самоврядування.
 4. Підсумки рейдів-перевірок.

 

Жовтень
Друге засідання

 1. Діяльність господарського комітету з організації контролю за чергуванням у класах, порядком у приміщенні НВК та на її тери­торії.
 2. Затвердження плану заходів під час осінніх канікул, складеного радою самоврядування спільно з педколективом НВК та колективами класів.
 3. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на листопад.

 

 

Листопад
Перше засідання

 1. Підсумки роботи учнівського колективу за 2 місяці (успішність, поведінка, участь у роботі класу, НВК ).
 2. Робота ради самоврядування по залученню учнів до участі у Місячнику правових знань. Роль комітету захисту прав дитини у цій роботі.
 3. Інформація про “ Конкур знавців німецької мови”
  Листопад

Друге засідання

 1. Вивчення комітетом освіти режиму дня учнів та їхньої участі у позакласній роботі.
 2. Дисципліна учнів під час перебування в НВК та в по­зашкільний час. Робота комітету дисципліни з виховання свідомої дис­ципліни.
 3. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на грудень.

 

Грудень
Перше засідання

 1. Робота комітету освіти з учнями з низьким рівнем навчальних досягнень та з учнями, які нерегулярно виконують письмові домашні завдання.
 2. Контролювання комітетом дисципліни і порядку зовнішнього вигляду учнів у НВК. Організація рейдів-перевірок.

 

 

Грудень
 Друге засідання

 1. Результати роботи ради самоврядування за І семестр. Підсумки роботи ради загалом та окремо по комітетах.
 2. Організація проведення Новорічного свята (ранок для дошкільнят та учнів 2—4-х та, вечір для учнів 6—9-х класів).
 3. Затвердження плану заходів на час зимових канікул, складеного радою самоврядування спільно з класними колективами, педколекти­вом НВК.
 4. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на січень.

 

 

 

 

 

 

 

Січень

Перше засідання

 1. Затвердження плану засідань ради на II семестр.
  2. Співпраця комітетів у проведенні предметних тижнів. Спільна робота з учителями-предметниками.
 2. Обговорення пропозицій до плану проведення святкових заходів у II се­местрі.

 

Січень
 Друге засідання
1.   Роль ради співуправління у проведенні загальношкільних лінійок за новими, нетрадиційними формами, їхня результативність.

2.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на лютий.

 

 

Лютий

Перше засідання

1.Про проведення Тижня української мови .

 1. Інформація комітету освіти щодо занять в гуртках.
 2. Результати рейдів-перевірок.
  Лютий
  Друге засідання
 3. Підготовка до районного огляду “ Таланти твої, Баришівщино!”.

2.Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на березень.

 

Березень

 Перше засідання

 1. Робота прес-центру щодо ознайомлення учнів з передовим досвідом органів класного самоврядування, участю у районних заходах.
 2. Інформація ради про підготовку до Шевченківських днів.

Березень
 Друге засідання

 1. Робота спорткомітету щодо організації змістов­ного і цікавого дозвілля під час навчання та канікул.
 2. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на квітень.

 

 

 

 

 

Квітень

Перше засідання

 1. Робота господарського комітету з колективами класів (благоустрій території шкільного подвір’я, пам’ятників, над якими шефствують учні).
 2. Про проведення тижня мандрівника
 3. Роль ради у підготовці та проведенні звітно-виборних зборів у
  6-9-х класах.
 4. Результати рейдів-перевірок (згідно з планом)
  Квітень
  Друге засідання
 5. Підготовка до проведення у НВК Вахти пам’яті на честь Дня Перемоги.
 6. Підготовка до звітно-виборних зборів ради самоврядування.
 7. Затвердження плану-сітки роботи органів учнівського самовря­дування на травень.

 

Травень
Перше засідання

 1. Результативність співпраці ради з колективами класів та педколективом НВК у виконанні завдань, передбачених річним планом роботи НВК.

2.Підсум­ки роботи самоврядування за навчальний рік та плани на майбутнє.

 

 

Травень
Друге засідання

 1. Основні підсумки роботи ради за навчальний рік.
  Визначення завдань на наступний навчальний рік.
 2. Обговорення спільно (з колективами класів) пропозицій до пла­ну роботи на наступний навчальний рік. Організація літнього відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи прес – центру

 1. Постійне інформування учнів про визначні події (упродовж навчального року) шкільного життя.
 • Випуск загальношкільного календаря визначних дат і подій. (Один раз на місяць.)
 • Ознайомлення учнів з визначними датами і подіями {на ліній­ках, у випусках календаря, на оглядах новин у класах).
 • Випуск блискавок, інформації про події шкільного життя.
 1. Методична та практична допомога щодо оформлення та запов­нення матеріалами постійних та змінних рубрик у класних куточках. (Протягом навчального року.)
  3. Допомога у проведенні оглядів новин у класах. Сприяння прове­денню цих оглядів на засадах повного та часткового самоврядування. (Протягом навчального року.)
 2. Ознайомлення учнів НВК та вчителів (на лінійках у оголошен­нях та інформації, у випусках інформацій на Дошці інформації) з пла­нами роботи органів шкільного самоврядування на тиждень, місяць, семестр — згідно з перспективними програмами і планами органів самоврядування. (Протягом навчального року.)
 3. Поновлювати фотовиставку «Калейдоскоп нашого життя».
  6.  Інформувати на лінійках, оглядах новин та зборах про участь учнів НВК у міських, районних, обласних заходах (конкурсах, олім­піадах, змаганнях, зльотах, виставках та ін.).
 4. Сприяти гласності роботи учнівського колективу.

План роботи комітету освіти

Основне завдання сектору. Сприяти поліпшенню навчання, роз­витку інтересу учнів до вивчення усіх навчальних предметів, передба­чених програмою, а також додаткових відомостей з різних навчальних предметів, виховувати в учнів почуття відповідальності за своє нав­чання.

 1. Співпраця з адміністрацією НВК, учителями-предметниками та класними керівниками, комітетом навчання та старос­тами класів, контроль за виконанням учнями домашніх завдань. (Протягом навчального року.)
 2. Керування роботою класних , контроль за їх робо­тою, в разі потреби — надання своєчасної допомоги. (Протягом навчального року.)
 3. Участь у навчанні рад навчання. (Протягам навчального ро­ку згідно з планом навчання.)
 4. Проведення рейдів-перевірок виконання письмових домашніх завдань; результати рейдів повідомляти на загальношкільних ліній­ках. (У визначені четверги . Протягом навчального року.)
 5. Проведення перед початком уроків рейдів-перевірок наявності щоденників та записів у них домашніх завдань. (Протягом навчаль­ного року згідно з графіком проведення рейдів.)

Пошук перспективних моделей

 1. Контроль за успішністю. В разі потреби — проведення в кла­сах виїзних засідань сектору разом з активом ради співуправління. (Протягом навчального року.)
 2. Приділення першочергової уваги учням із низьким рівнем навчальних досягнень. Контроль за станом їхнього навчання. В разі потреби — систематична допомога рад навчання та окремих одно­класників.
 3. Вивчення режиму дня учнів із низьким рівнем навчальних до­сягнень, допомога у плануванні їхнього робочого дня для створення найбільш сприятливих умов навчання, постійного виконання домаш­ніх завдань; вивчення позакласних та позашкільних інтересів цих учнів, їхньої зайнятості позакласною та позашкільною роботою з ме­тою надання їм ефективної допомоги— за сприяння керівників гуртків, батьків, учнів. (Протягом навчального року.)
 4. Співпраця (разом з радами навчання та учнями школи) з учи­телями-предметниками у підготовці та проведенні місячників наук. (Протягом навчального року, згідно з річним планом роботи школи.)
 5. Співпраця з учителями-предметниками та радами навчання щодо вивчення стану дисципліни та уважності на уроках як одного з найважливіших факторів засвоєння матеріалу. Постійне інформу­вання на лінійках, на Дошці інформації та під час бесід у класах сто­совно поведінки на уроках (з конкретними прикладами — позитивни­ми і негативними).
 6. У разі потреби — бесіди з порушниками дисципліни на засі­даннях секторів навчання і дисципліни. (Протягом навчального року.)
 7. Зв’язок з батьками слабовстигаючих учнів та (в разі потреби) відвідування їх вдома. (Протягом навчального року.)
 8. Виступи членів сектору на лінійках — з інформацією про кра­щий досвід роботи конкретних рад навчання та конкретних учнів. (Протягом навчального року.)
 9. Ознайомлення учнів школи (на лінійках та в інформації на Дошці інформації) з кращим досвідом роботи рад навчання класів.

Тематика засідань волонтерського загону на навчальний рік

Засідання штабу проводяться четвертої суботи місяця.

Штаб здійснює керівництво і контролює раду .

Вересень

 1. Визначення змісту діяльності та обов’язків членів волонтерського загону.

Березень

 1. Робота рад справ у загоні. (Обмін досвідом рад справ.)
 2. Робота з новинами преси. Форми проведення огляду новин (ознайомлення з інформацією. Обмін досвідом).
 3. Практичне заняття

Проведення огляду новин у загоні (ділова гра).

Квітень

 1. Форми проведення звітно-виборних зборів у загонах.
 2. Практичне заняття
 • Звітно-виборний збір загону (ділова гра. Показ різних форм про­ведення виборів).
 • Вибори лідера (рольова гра).

 Травень

 1. «Як підбити підсумки роботи загону за навчальний рік?» (Бесіда.)
 2. Практичне заняття
 • КТС «Банк цікавих ідей» (збирання цікавих пропозицій до пла­нів роботи загонів на наступний навчальний рік).
 • Підсумки роботи голів рад загонів та їхніх заступників (на осно­ві інформації та обміну досвідом роботи).

План навчання рад праці та порядку

День проведення — другий четвер місяця.
Вересень

 1. Зміст діяльності та обов’язки рад (розповідь-бесіда).
 2. Закріплення за класними колективами об’єктів на території шкільного подвір’я (інформація).
 3. Практичне заняття
 • Організація рейдів-перевірок «Порядок» на подвір’ї школи (КТС).
 • Організація та проведення трудових десантів.
  Жовтень
 1. Роль рад праці та порядку в підтриманні у класах чистоти і порядку протягом дня (розповідь, рекомендації).
 2. Роль рад праці та порядку у збереженні підручників, шкільного майна, озелененні класних кімнат (розповідь-бесіда. «Банк цікавих ідей» збирання пропозицій членів рад щодо цієї роботи).
 3. Практичне заняття
 • Проведення у класах рейдів-перевірок:
  а) зовнішнього вигляду учнів;

 

б) стану підручників;

в) стану шкільних меблів;

г) чергування.

 • Участь членів рад праці та порядку в проведенні Дня самовря­дування з чергування.
  Листопад
 1. Якісне чергування у класі — обов’язок кожного учня (інформа­ція про чергування, перелік обов’язків чергових).
 2. Практичне заняття

Чергування у класі — спільний обов’язок чергових учнів та членів рад праці і порядку (рольова гра).
Грудень

 1. Чергування у класах. Рівень самостійності учнів (інформація про підсумки чергування — за матеріалами рейдів-перевірок, звітів на робочих лінійках чергових класів).
 2. Підсумки роботи рад праці та порядку за І семестр (обмін досві­дом членів рад).
 3. Практичне заняття

Проведення у класі рейду-перевірки чергування учнів на перервах та після уроків (рольова гра).

 1. Виготовлення новорічних іграшок, прикрас. Організація у класі майстерні Діда Мороза. Участь у конкурсі «Новорічні прикраси».

Січень

 1. Робота рад праці та порядку щодо збереження шкільних меблів (розповідь, інформація, обмін досвідом роботи).
 2. «Як ми чергуємо» (експрес-інтерв ‘ю — усні повідомлення рад про організацію і проведення чергування в класах).
 3. Практичні заняття

Огляд стану меблів у класах (рейд-екскурсія. Визначення зав­дань з ремонту меблів. Визначення критеріїв оцінювання стану меблів).

Лютий

 1. Організація в класах збереження підручників (інформація, обмін досвідом).
 2. «Наші інтереси і захоплення» (розповідь про обдарованих учнів. Огляд виставки їхніх робіт. Підготовка до шкільного конкурсу «Со­бори наших душ»).
 3. Практичні заняття

Рейд-перевірка стану підручників у класі (рольова гра).
4. Підготовка до лінійки — живої газети «Нам без книг ніяк не можна» {розробка сценарію, КТС — підбір інформації із життя школи, виготовлення унаочнення).

Березень

 1. Співпраця з класом, черговим по школі, та сектором праці і по­рядку ради співуправління {інформація. Експрес-інтерв ‘ю «У нашому класі»).
 2. «Трудова біографія моїх батьків» (цікаві розповіді членів рад).
 3. Практичне заняття
 • Участь у підготовці та проведенні лінійки — живої газети «Нам без книг ніяк не можна» (3-й тиждень березня).
 • Участь у проведенні Тижня книги (ремонт підручників і книг у шкільній бібліотеці протягом весняних канікул).

Квітень

 1. Організація впорядкування закріпленої за класами території шкільного подвір’я {інформація. Визначення конкретних завдань по класах).
 2. Практичне заняття
 • Проведення рейду «Чисте подвір’я».
 • Участь у місячнику озеленення, чистоти і порядку.
  Травень
 1. Трудові справи класу в навчальному році. Роль рад праці та порядку в їх проведенні {зустріч за «круглим столом» «Наш досвід роботи»).
 2. Підсумки роботи рад праці та порядку. Визначення кращих рад та найактивніших учнів.
 3. Підготовка до трудової чверті (інформація).
 4. Практичне заняття

КТС «Банк цікавих ідей» збирання пропозицій щодо планування навчальних занять рад на наетупний-навчальний рік).

Заходи, які проводяться у школі на повному самоврядуванні учнів

Дні самоврядування. (У День працівника освіти — проведення учнями уроків та чергування по школі).

Дні самоврядування (чергування в класах, у школі). Тижні самоврядування (чергуванню в класах і в школі). Операція «Затишок». Операція «Порядок».

 Правила учнівського самоврядування

                 

  Завдання учнівського самоврядування

1. Активувати діяльність учнів  концентруючи  увагу на проблемах школи.
2. Сприяти виявленню лідерів серед учнів.
3. Активізація залучення учнів до життя школи, сприяння та участі в управлінні навчальним закладам і вирішення питань учнівського життя.
4. Вироблення в представників учнівського самоврядування і комунікації.
5. Забезпечення участі у самоврядуванні та житті школи учнів всіх вікових категорій.
6. Через діяльність самоврядування сприяти формуванню у учнів активної громадянської і життєвої позиції.
7. Поширювати в навчальному закладі відповідальності кожного учня.
8. Сприяти взаємодії адміністрації, колективу педагогів з учнями школи.